Deelnemers vooral melkvee- en varkenshouders. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Deelnemers vooral melkvee- en varkenshouders. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Boeren geholpen met ondersteuningsproject gemeente

Hoge waardering voor de individuele coachingstrajecten

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In 2018 rondde de gemeente Aalten de eerste fase af van "Platteland Aalten in beweging" een ondersteuningsproject voor agrarische ondernemers. Met 200 agrariërs werd een keukentafelgesprek gevoerd door een agrarisch coach over hun bedrijfssituatie en toekomstplannen. Dat leidde tot een tweede fase met individuele coachingstrajecten voor zo'n 70 ondernemers, vaak samen met hun partners. Onderwerpen als overname, stoppen, uitbreiden, maar ook persoonlijke problemen kwamen daarbij ter sprake. Doel was om de boeren te helpen een goede keuze voor hun toekomst te maken. Nog niet alle trajecten zijn afgerond, maar bij een aantal ondernemers heeft dit inderdaad tot andere keuzes geleid.

Keuzes over toekomst leiden tot spanningen
Het coachingstraject is door de deelnemers gemiddeld met een ruime acht beoordeeld. 84% beveelt andere landbouwers aan om ook zo'n traject te doorlopen. De thema's communicatie, persoonlijke ontwikkeling, stress en overname hebben de meeste aandacht gekregen. De opstellers van de rapportage, die via een raadsmededeling aan de gemeenteraad van Aalten is verstuurd, vinden dat niet vreemd. "Veel agrarische bedrijven staan op een keerpunt. Dalende marktprijzen en strengere regelgeving dwingen tot het maken van keuzes over de toekomst van het bedrijf. Dat leidt op veel bedrijven tot spanningen, ook tussen gezinsleden. Verbetering van de communicatie en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk om beter zicht te krijgen op de eigen toekomst. En om vervolgens keuzes te maken. In veel trajecten heeft hier dan ook de nadruk op gelegen."

Meer zicht op de eigen wensen
De deelnemers ervoeren het als positief dat ze met een deskundige, onafhankelijke persoon konden praten over onderwerpen "die niet alledaags ter sprake komen, maar wel belangrijk zijn om eens bij stil te staan." Het resultaat van de gesprekken is dat de agrarische ondernemers meer zicht hebben gekregen op hun eigen wensen. "Wat moet ik doen als ik ben gestopt? Ik heb nu beter zicht op het soort werk dat bij mij past", zegt een van hen. Belangrijk was ook dat er in het gezin nu opener over de toekomst wordt gepraat. "We hebben samen gepraat over dingen die soms moeilijk zijn", zegt een ander. De trajecten hebben ook geleid tot serieuzere gesprekken over de bedrijfsovername. "We zijn nu serieus in gesprek met onze oudste zoon die interesse heeft om het bedrijf over te nemen."

Behoefte coaching aangetoond
Er kon gekozen worden uit korte coachingstrajecten van maximaal vier gesprekken en langere van vier tot acht gesprekken. Het waren vooral melkvee- en varkenshouder tussen de 40 en 65 jaar, die hebben deelgenomen. Op een derde van de bedrijven is een opvolger aanwezig en een derde van de bedrijven bevindt zich in de afbouwfase. Het gaat hoofdzakelijk om kleine en middelgrote bedrijven. Naast de coachingstrajecten werden vijf trainingen aangeboden over motivatie, bedrijfsopvolging, nieuwe verdienmodellen, communicatie en leven na bedrijfsoverdracht. Hieraan namen 29 ondernemers deel. De eindconclusie is dat er behoefte is aan coaching "ook al zullen ze (agrarische ondernemers) dat niet zo gauw uit zichzelf uitspreken".

Meer berichten