Gebedsdienst rond Vredesweek

AALTEN - Het Beraad van Kerken Aalten houdt op zondag 15 september een oecumenische vredesdienst, in het kader van de Vredesweek (21 tot 29 september). Aan deze gebedsdienst in de Oosterkerk in Aalten werken ds. Folkert de Jong (jongerenpredikant PKN-Aalten) en mw. Gerda van Netten mee.

Vredesorganisatie PAX roept op om na te denken over ieders rol in het wereldvredesproces. De Vredesweek 2019 heeft als thema: 'Vrede verbindt over grenzen'. Grenzen: ze zijn er (zoals de landsgrenzen), en je voelt ze (omdat ze je emotioneel worden opgelegd, of omdat je die zelf kiest). Woorden als begrenzing en grenzeloos zijn daarbij niet vreemd: 'Wij allen zijn grensgangers'. Het thema van de dienst - 'Technologie gaat over grenzen' - stipt ook de technologische ontwikkelingen aan.
De gebedsdienst begint om 19 uur.

Meer berichten