Dominee D.van der Wal voor de kerk aan de Berkenhovestraat. Foto: Lydia ter Welle
Dominee D.van der Wal voor de kerk aan de Berkenhovestraat. Foto: Lydia ter Welle

Dominee D. van der Wal nieuwe dominee van CGK

AALTEN – Vanaf eind deze maand is Dennis van der Wal, 33 jaar, de dominee van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Berkenhovestraat in Aalten. Hij volgt ds. Rik Bikker op, die ruim twee jaar geleden vertrok uit Aalten.

Door Lydia ter Welle

Sinds begin juli woont dominee Van der Wal met zijn gezin in de domineeswoning aan de Berkenhovestraat in Aalten. Het gezin bestaat, behalve uit hemzelf, uit zijn echtgenote Boukje-Hinke en de kinderen Mirjam (9), David (6), Ezra (bijna 5), Joël (wordt in september 3) en de elf maanden oude Boaz.
Dominee Van der Wal is geboren in Winschoten, en heeft hiervoor vier en een half jaar in Nieuw Vennep (gemeente Haarlemmermeer) gewerkt als dominee van de CGK. Hij vertelt: "Ruim een jaar geleden waren de eerste contacten met Aalten, over een mogelijke overstap naar Aalten. Men had via diverse kanalen informatie over me ingewonnen en één en ander over mij en mijn werkwijze gelezen. Dat sprak hen aan. Ongeveer tegelijkertijd kwam er ook een vraag vanuit Zeeland. Met afgevaardigden van beide kerkenraden ben ik in gesprek gegaan. Over het gesprek met 'Aalten' hadden we gelijk een goed gevoel. De weg die de CGK in Aalten voor ogen heeft, paste meteen heel goed in mijn visie. Wat men wilde, wist men goed over te brengen, en dat sprak me aan."

Niet bekend met Aalten
Dominee Van der Wal kende Aalten niet. Hij was er alleen in zijn studietijd één keertje geweest om te preken. "We zijn er een keer gaan kijken en de plaats, de omgeving, sprak ons erg aan. Het feit dat het een grotere kerkgemeenschap is – ongeveer 500 tegenover ongeveer 300 in Nieuw Vennep – vond ik ook een mooie uitdaging. De vervolggesprekken leidden tot een bezoek op een zondag, afgelopen januari, aan Aalten. Ik heb die dag twee keer gepreekt, en tussen beide diensten door gesproken met diverse mensen uit de kerk." Hij was erg gelukkig met het telefoontje dat er met grote meerderheid vóór het voorstel was gestemd om een beroep op hem uit te brengen. "In onze kerk heb je dan drie weken tijd om te beslissen of je dat beroep aanneemt. Al snel stond voor mij en mijn vrouw vast, dat ik dat beroep zou aannemen. Want we hadden echt het gevoel dat het zo moest zijn, dat het een beroep was waarin God ons stuurde. Dus we hebben ja gezegd tegen het beroep."

Vreugde en verdriet
Tegelijk met de vreugde over dat besluit kwam toch ook een verdrietige kant ervan naar voren. "Ik had natuurlijk in die vier en een half jaar in Nieuw Vennep een band opgebouwd met de gemeenschap daar, was met dingen begonnen die zich nog aan het ontwikkelen zijn. Die band wordt doorgesneden door mijn vertrek. Dat vond ik best moeilijk aan het hele proces. Als voorbeeld: ik leidde de catechisatie. Daar beginnen jongeren ongeveer op hun twaalfde mee. In de jaren heb ik jongeren zien groeien. En dan bedoel ik vooral: groeien in hun geloof. Prachtig om te zien, en ik vind het jammer om geen deelgenoot meer te zijn van dat proces tot aan de belijdenis. Maar door de overtuiging dat dit beroep van Aalten de weg is die God wil dat ik moet gaan, weet ik ook dat ik op Zijn steun mag rekenen."

Dominee voor iedereen
In Aalten wil dominee Van der Wal een dominee 'voor iedereen' zijn. Maar een belangrijke taak zal toch ook liggen bij de jongeren. "Met alles wat jongeren tegenkomen, dagelijks zien, wordt het een steeds grotere uitdaging om hen te laten leven zoals de Bijbel dat voorschrijft, en hen actief te betrekken bij de kerk. Mijn taak zal zijn om iedereen, maar in het bijzonder jongeren, antwoord te geven op hun geloofsvragen, in een taal die zij verstaan. Want vragen hebben ze. Mensen, en vooral jongeren, worden steeds mondiger, en vinden in het dagelijks leven steeds vaker dingen die in tegenspraak zijn met wat er in de Bijbel staat. Het is aan mij om hen uitleg te geven, met teksten en argumenten uit diezelfde Bijbel. Dat zie ik als een prachtige uitdaging. Eén die mij zeker ligt, omdat ik – met mijn 33 jaar – dicht bij jongeren sta, en hun taal spreek."

Tegelijk wil dominee Van der Wal ervoor waken, dat andere groepen uit de kerk, zoals ouderen, minder aandacht krijgen. "Dat mag nooit het gevolg zijn van een keuze voor aandacht voor de ene groep: dat de andere zich minder belangrijk voelt, gepasseerd voelt. Maar gelukkig heb ik tijdens mijn kennismaking hier al wel begrepen dat iedereen hier in Aalten ook weet dat de jeugd de toekomst heeft, en in die zin – niet alleen voor de kerk maar voor de hele samenleving - belangrijk is."

Aanspreken met dominee
Het roept meteen ook de vraag op, waarom een jonge man als Van der Wal nadrukkelijk ervoor kiest om zich te laten aanspreken met 'dominee', en niet met zijn voornaam. "Het is mijn overtuiging dat ik als dominee Van der Wal tussen de mensen – jong en oud - kan staan, dichtbij hen kan staan, maar met de aanspreektitel dominee als teken dat ik steeds wil proberen vanuit mijn geloof in God en de Bijbel deze kerkgemeenschap te leiden en te helpen en mensen te steunen waar ik kan."

Uitleg geven
Dominee Van der Wal is ervan overtuigd dat 'uitleg geven' één van de sleutels tot welslagen is. "Dat geldt overal: in het dagelijks leven en ook bij het geloof in God en wat er in de Bijbel staat. Als je uitlegt waarom een bepaalde regel geldt, of waarom je in de liturgie van een dienst een bepaalde volgorde van gezangen én psalmen hanteert, of waarom iets niet mag of juist wel moet, dan kun je mensen aan het denken zetten, en dat leidt tot begrip. En tot respect voor elkaar, ook al ben je het niet altijd meteen met elkaar eens."

Dominee Van der Wal begint zijn periode bij de CGK in een feestelijke samenkomst op vrijdag 30 augustus in de kerk aan de Berkenhovestraat.

Meer berichten