Nick (rechts) met twee medewerkers van HBLI bedanken voor de steun vanuit Nederland. Foto: Jan Ebbers
Nick (rechts) met twee medewerkers van HBLI bedanken voor de steun vanuit Nederland. Foto: Jan Ebbers

Aaltenaar brengt hoop op Lombok

Nick Rensinks stichting bestrijdt achterstanden en verleent noodhulp

AALTEN - Oud-Aaltenaar Nick Rensink brengt nieuwe hoop op het Indonesische eiland Lombok. Binnenkort opnieuw met het oorspronkelijke doel van zijn stichting Harapan Baru Lombok Indonesia (HBLI), het stimuleren van mensen in armoede of met een handicap. Dat werk moest na de verwoestende aardbevingen van midden vorig jaar noodgedwongen worden omgezet in het verlenen van noodhulp.

Rensink werkt al sinds 2015 op het Indonesische eiland. De naam van zijn stichting komt uit het Indonesisch: Harapan Baru betekent letterlijk nieuwe hoop. Dat wil HBLI bieden aan de bewoners van het eiland. Rensinks stichting geeft hen, die door armoede of een handicap in een achterstandssituatie leven, de kans een volwaardige plek in de maatschappij te verwerven. Dit wordt gedaan door middel van projecten, die de zelfredzaamheid van de deelnemers vergroten.
Eén daarvan is het Handicapable-project, dat de mensen uit de doelgroep helpt bij het opzetten van een eigen bedrijfje. Naast inhoudelijke kennis van het bedrijf krijgen ze ook belangrijke andere vaardigheden aangeleerd, zoals boekhouden, ondernemen, hygiëne en gezonde voeding. Zonodig wordt ook nog voedselondersteuning gegeven. Met steun van de stichting zijn inmiddels al meer dan dertig bedrijfjes opgericht.
Daarnaast geeft HBLI Engelse les aan met name jongeren, die daardoor een betere kans maken op een baan in de horeca. Ook wordt aan mensen uit de directe omgeving van dove mensen de gelegenheid geboden de beginselen van de doventaal te leren, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. Rensinks stichting krijgt vanuit Nederland steun van de stichting Harapan Baru Aalten Nederland (HBAN), die zorgt voor fondsenwerving en promotie-activiteiten.

Aardbevingen
In juli en augustus vorig jaar werd Lombok getroffen door een aantal hevige aardbevingen. Daardoor veranderde de situatie drastisch. Veel woningen waren vernietigd en er was een tekort aan van alles. HBLI gooide meteen het roer om en stortte zich op de noodhulpverlening, met name voedsel- en medicijnverstrekking en later ook dekens en tenten. Toen de ergste nood gelenigd was kreeg de realisering van noodtoiletten en zorg voor de watervoorziening prioriteit. Het eigenlijke werk moest noodgedwongen op een laag pitje worden gezet.
Eén van de bestuursleden van HBAN heeft Nick onlangs bezocht. Hij heeft met eigen ogen kunnen zien, dat de situatie op Lombok zich langzamerhand weer normaliseert, maar ook dat nog lang niet alle schade hersteld is. Tevens sprak hij met mensen die met een bedrijfje zijn gestart en erg dankbaar zijn voor de steun die zij van Nick en zijn medewerkers hebben gekregen. Die dankbaarheid was er ook bij de inwoners van de dorpen, waar een watervoorziening is gerealiseerd. In één dorp, dat op een heuvel ligt, is vanaf de nieuwe waterput een leiding gelegd naar een nieuwe watertank boven op die heuvel, waardoor de dorpelingen (meestal vrouwen) niet steeds weer water naar boven hoeven te slepen. Ook het uitlenen van voor ons simpele hulpmiddelen zoals een kruiwagen of een betonschaar betekent voor de mensen daar heel veel bij de wederopbouw van hun woning.
Daarnaast is HBLI om het probleem van rondslingerend plastic te helpen aanpakken een inzamelactie begonnen. Van het plastic worden ecobricks gemaakt (met plastic gevulde flessen). Deze 'bricks' worden gebruikt als alternatief voor bakstenen. Er zijn er al meer dan 14.000 ingezameld. Momenteel is een klaslokaal in aanbouw met deze bricks.

Bestuursleden
Vanuit Nederland is HBLI ook voor de hulpverlening na de aardbevingen financieel gesteund. Inmiddels is de situatie zodanig, dat Nick en zijn medewerkers het Handicapable-project en ook de overige projecten weer kunnen oppakken. HBAN is bezig de daarvoor benodigde financiële middelen te verwerven.
Het is echter de vraag hoelang dit nog kan gedaan kan worden. Het was bij het aantreden van het huidige stichtingsbestuur in 2016 de bedoeling dat dit slechts tijdelijk zou gaan functioneren, mede gezien de leeftijd van de bestuursleden. Maar ondanks alle pogingen is het tot nu toe niet gelukt vervangers te vinden. Als daar niet binnen afzienbare tijd verandering in komt zou het kunnen zijn dat HBAN moet worden opgeheven, wat voor HBLI een enorm verlies zou betekenen. Wie interesse heeft in een bestuursfunctie bij de Nederlandse stichting kan contact opnemen met Jan Ebbers, secretaris van HBAN. Hij is bereikbaar per telefoon onder nummer 0543-474426 of per e-mail via aalten@harapan-baru.com.

Meer berichten