Gemeente gaat opnieuw kijken naar geluidsnormen evenementen

AALTEN – Burgemeester Anton Stapelkamp kondigt nu al aan, dat hij in het najaar van plan is de geluidsverordening van de gemeente aan te passen. In de gemeente Aalten zijn er zo'n 750 kleine en grote evenementen per jaar, waarvoor vergunningen of een melding nodig zijn.

Door Bernhard Harfsterkamp

Klachten over geluidsoverlast zijn er doorgaans niet, al weet de burgemeester dat voordat hij aantrad in Aalten er veel te doen was rondom overlast bij Malle Babbel. Ook heeft hij vorig jaar geen vergunning gegeven voor een evenement met luide muziek van een Houseparty bij de Hofnar. De reden om de geluidsnormen aan te passen is dat er landelijk een tendens is om niet alles meer toe te staan. "De burgers worden mondiger", zegt de burgemeester, "daardoor worden vergunningen vaker aangevochten."

Landelijk is er steeds meer jurisprudentie, waaruit blijkt dat er minder kan en dat er evenementen geen vergunning krijgen of worden stilgelegd. Zelfs activiteiten, die al decennia lang worden georganiseerd zoals kermissen worden niet zomaar meer toegestaan. Te grote geluidsoverlast kan immers tot blijvende gehoorschade leiden. Burgemeester Stapelkamp heeft daaraan de indruk over gehouden, dat de geluidsnormen misschien wel te ruim zijn toegepast. "Mijn conclusie is dat onze geluidsverordening te ruim is. Als je dat weet,moet je er aan werken en de scherpe randjes er afhalen."
De burgemeester is er niet op uit om evenementen onmogelijk te maken. Hij weet dat ze belangrijk zijn voor de gemeenschap en bovendien veel bezoekers kunnen aantrekken. Maar er moet wel een goed evenwicht zijn tussen plezier en overlast. Af en toe een activiteit met enige tijdelijke overlast hoeft geen probleem te zijn, maar als er in een zelfde deel van de gemeente, zoals in het centrum van Aalten, vaker activiteiten plaatsvinden, kan dat er toe leiden dat er meer klachten komen.

Ook de omstandigheden kunnen daarbij een rol spelen. Onlangs bij het Sjoksfestival stond de wind anders dan meestal, waardoor andere bewoners het festival hoorden. Dat leidde tot enige klachten.

'Proberen overlast te voorkomen én evenementen door laten gaan'

"De boodschap is vooral hoe we het probleem van overlast op kunnen lossen en evenementen toch door kunnen laten gaan." Samen met alle betrokkenen wil de gemeente daarom een nieuwe aangepaste verordening opstellen.

Meer berichten