Burgemeester Stapelkamp verzorgt zelf de cursus, Foto: Archief
Burgemeester Stapelkamp verzorgt zelf de cursus, Foto: Archief (Foto: )

Cursus om vrouwen wegwijs te maken in de gemeentepolitiek

"Belangrijk voor bewoners om te weten hoe gemeente werkt"

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Op 19 september start de cursus Politiek Actief. In vijf avonden leren de deelnemers hoe de gemeente in elkaar zit, hoe de gemeenteraad werkt en hoe wethouders of ambtenaren bij hogere overheden lobbyen om bijvoorbeeld geld te krijgen voor een mooi project. Deze algemene introductiecursus is alleen bedoeld voor vrouwen, omdat er nog steeds weinig vrouwen politiek actief zijn. De cursus wordt verzorgd door twee heren, burgemeester Anton Stapelkamp en raadsgriffier Marcel Fiering.

Ook interessant voor mensen die niet de politiek in willen
"Het is globaal dezelfde cursus, die twee jaar geleden samen met de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek werd gegeven", vertelt de raadsgriffier. Toen namen er ook mannen deel. Van de acht Aaltense cursusdeelnemers zijn er nu twee gemeenteraadslid en zijn er ook enkele actief als lid van de ronde tafelgesprekken. Toch is het doel van de cursus niet meteen om toekomstige gemeenteraadsleden te werven, al zou dat een mooie bijvangst zijn. "De cursus is ook interessant voor mensen die actief zijn in verenigingen of het bedrijfsleven", zegt burgemeester Stapelkamp. "Ze weten dan als ze een keer bij de gemeente terecht komen, hoe het daar werkt." Er zijn drie doelgroepen voor de cursus: vrouwen die in algemene zin geïnteresseerd zijn in politiek, vrouwen die via hun functie met de gemeente te maken zouden kunnen krijgen en vrouwen, die al politiek actief of geëngageerd zijn en een volgende stap willen zetten.

Speeddates met raadsleden
Twee jaar geleden werd de cursus verzorgd door medewerkers van ProDemos, die de cursus ook hebben ontwikkeld. "Ik heb jarenlang voor de klas gestaan en heb deze cursus al een aantal keren verzorgd in mijn vorige gemeente Kapelle", vertelt Stapelkamp. Daaraan heeft hij alleen positieve herinneringen. "Er deed een beginnend journalist aan mee en die berichtte er enthousiast over." De cursus leidde er inderdaad toe dat sommige deelnemers wisten hoe ze hun probleem bij de lokale politiek konden aankaarten. "Het is een neutrale cursus", zegt de burgemeester. "Een onderdeel is kennismaken met de lokale politieke partijen. Er zijn speeddates met de gemeenteraadsleden. Ook zullen de vrouwelijke raadsleden vertellen waarom zij actief zijn geworden." Het aantal vrouwen dat actief is in gemeenteland neemt wel toe. Van de 21 personen die burgemeester van Aalten wilden worden waren er negen vrouw. Ook zijn er steeds meer vrouwen ambtenaar. Het onderdeel lobbyen wordt verzorgd door de vrouwelijke lobbyist van de provincie. "Het is belangrijk voor inwoners om te weten hoe de gemeente werkt", zegt Stapelkamp. Er kunnen maximaal 20 vrouwen meedoen. "Komen er 30 aanmeldingen dan doen we misschien een tweede cursus."

De cursus vindt plaats op de donderdagen 19 en 25 september, 10, 17 en 31 oktober, telkens van 19.30 – 22.00 uur, in het gemeentehuis. Opgave tot 11 september via het mailadres griffie@aalten.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Meer berichten