Richard Jongetjes, met zijn vaste vervoermiddel: de Talentverbinderfiets. Foto: Miriam Szalata
Richard Jongetjes, met zijn vaste vervoermiddel: de Talentverbinderfiets. Foto: Miriam Szalata

Creatieve Richard Jongetjes bedenkt een na andere 'meedoen'-activiteit

AALTEN - Onder de titel 'walsen in de woonkamer' gaan jongeren van Schaersvoorde en dansschool Vieberink in Aalten met ouderen thuis dansen. Voor deze nieuwe activiteit is Talentverbinder Richard Jongetjes door het MenzisFonds beloond met een cheque van 3900 euro.

Door Miriam Szalata

"'Walsen in de woonkamer' is een van de activiteiten voor jong en oud rond het thema eenzaamheid en vitaliteit'', vertelt Jongetjes. "Veel ouderen komen niet achter hun voordeur vandaan. Daarom gaan we ze eerst thuis bezoeken om ze daarna uit de woonkamer te trekken. Dansen gebeurt niet alleen bij de ouderen thuis, ze gaan ook naar Vieberink.''
Vijftien jongeren van de afdeling welzijn van Schaersvoorde en vijftien leerlingen van Vieberink vormen koppeltjes die bij de ouderen op bezoek gaan. Behalve dansen, scannen ze ook hoe het met de ouderen gaat en of er andere hulp en zorg nodig is.
Ouderen kunnen zich voor deze activiteit aanmelden. "Het is een open inschrijving, zodat we ouderen ontdekken die nog niet via andere projecten bij ons bekend zijn'', zegt Jongetjes.
Jongetjes is sinds twee jaar talentverbinder in Aalten. Het is zijn taak om aan de slag te gaan met thema's als eenzaamheid, armoede, dementie, vitaliteit en cultuur. De talentverbinder komt voort uit de (financiële) samenwerking van vier partijen: de zorgorganisaties Estinea en Marga Klompé, welzijnsorganisatie Figulus en de gemeente. Jongetjes, gestationeerd bij Figulus, heeft ouderen, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, mensen met een verstandelijke beperking en basisschoolkinderen als doelgroep.

Proeverijtjes
'Meedoen' is het kernachtig samengevatte doel. En Jongetjes is daarmee met een grenzeloze creativiteit aan de slag gegaan. Hij bedenkt het een na het andere project en jaagt dat vervolgens aan. "Het zijn een soort proeverijtjes'', vertelt hij. "Bij sommige activiteiten blijft het daarbij, andere krijgen een structureel vervolg.''
Dat was bijvoorbeeld het geval bij it'Scoot to be here, een project waarbij ouderen en jongeren met een scootmobiel op avontuur gaan. "Daaruit is de scootmobielclub gekomen die nu bij Figulus is ondergebracht.''
'Groen voor grijs' is een ander geslaagd project. Ouderen kunnen leerlingen van de afdeling groen van het vmbo Schaersvoorde inhuren om hun tuin te laten doen. Het project is na een tijdje onder de hoede van de school gekomen.
Aalten Armoedevrij is een thema waar Jongetjes zich ook op een bijzondere manier op heeft gestort. Zo sluit hij deals met tandartsen, bedrijven en instellingen om mensen die leven in armoede te helpen. "Denk aan gratis gebitonderhoud voor mensen die de tandartsverzekering of de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Ook kunnen kinderen gratis hun zwemdiploma halen. Ik probeer ook bonnen te regelen voor zwembroeken en handdoeken.'' Verstandelijk beperkte cliënten van Estinea konden via het project 'onbeperkt toegang' zich aansluiten bij muziekvereniging De Eendracht.

Vriendschappen
Mannen met Pannen is bedoeld voor weduwnaren of mannen met ernstig zieke partners, die niet kunnen koken. In het Kulturhus in Dinxperlo krijgen ze les van een kok. Nadat Jongetjes de activiteit had opgestart, is die overgenomen door Figulus. "Het leuke is dat de mannen onderling heel veel lol hebben en er weer nieuwe vriendschappen zijn ontstaan.''
Het ene project is nog niet van de grond of het volgende staat al weer op stapel. "'Ku'j mien verstoan' is het nieuwste'', vertelt Jongetjes. "Dat is een project om polarisatie tegen te gaan. Uit de drie kernen Aalten, Dinxperlo en Bredevoort gaan wij een groep van twaalf ouderen en jongeren vormen. We mixen autochtoon en statushouders, politiek linksdenkend en rechtsdenkend. De mensen in de groep gaan elkaar leren kennen en ook elkaars geschiedenis en cultuur. We komen in elke kern twee keer bij elkaar, daarnaast gaan we drie keer on the road in het land, brengen we bijvoorbeeld een bezoek aan provinciale staten of de Tweede Kamer. We gaan met het openbaar vervoer om ook dat te leren kennen en hebben een afsluitende activiteit.''
Jongetjes doet zijn werk als Talentverbinder nog alleen en is zo enthousiast dat hij af en toe in het weekend zijn agenda moet blokken om vrij te zijn. Maar binnenkort krijgt hij er een collega bij. De gemeente, Figulus, Marga Klompé en Estinea hebben samen een vacature geplaatst voor een tweede talentverbinder met affiniteit voor sport en verenigingsleven.

Meer berichten