Dichterbij | Kennen en gekend worden

Kennen en gekend worden

Dichterbij bij u als inwoners komen, dat wil ik bereiken met deze column die ik vanaf september geregeld – voorlopig om de twee weken - ga schrijven. Ik wil u meenemen in mijn werkzaamheden als uw burgemeester. Meenemen in wat ik tegenkom in mijn werk op het gemeentehuis en daarbuiten. Uitleg geven over allerlei zaken waarmee ik in aanraking kom vanuit mijn taken als burgemeester. Ik wil u vertellen over de ontmoetingen die ik met tal van mensen heb, over al het moois dat ik tegenkom in onze gemeente en streek. En misschien ga ik ook nog wel in op thema's die in onze maatschappij spelen en waar u ook in uw leven mee te maken heeft. Veranderingen in onze samenleving beïnvloeden immers ons dagelijks leven. Voor mij is dat een belangrijk onderdeel van mijn werk.

We leven in een democratie en dat is een ongelooflijk voorrecht. Maar omdat onze samenleving verandert, heeft die democratie wel onderhoud nodig. Kern van de democratie is dat we zelf bepalen door wie we ons laten besturen. Democratie veronderstelt dus iets van een gemeenschap, van kennen en gekend worden. Veronderstelt dat kiezer en gekozene elkaar kennen en erkennen. En daar zit voor mij misschien wel de grootste zorg. Onze samenleving wordt steeds grootschaliger, de wereld wordt een dorp, maar daardoor wel erg anoniem. Ik ben dan ook een tegenstander van verdere samenvoeging van gemeenten. Stemmen terwijl je nauwelijks iemand kent van die lijst en je je ook nauwelijks verbonden weet met die ongetwijfeld goedwillende medeburgers, dat wringt. Dat zie je bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en de waterschappen en de opkomst is dus helaas vrij laag. Het doorbreken van die anonimiteit is niet alleen de verantwoordelijkheid van 'de politiek' maar van iedere burger in een democratie. Die democratie is tenslotte van ons als burgers en niet van de politici.

Vanuit mijn eigen positie zet ik mij in om die anonimiteit te verkleinen. Door heel zichtbaar te zijn. Door mensen op te zoeken of te ontvangen en het gesprek aan te gaan. En bijvoorbeeld door in eigen persoon in september - exclusief voor vrouwen - een cursus Politiek Actief te verzorgen. Ik wil u graag uitleggen hoe onze lokale politiek werkt en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Elders in deze krant leest u er meer over. Dames, doet u mee?

Meer berichten