Foto:

Wethouder Wikkerink: "Menselijke maat is uitgangspunt voor heel Laborijn"

"Direct aan de slag met de aanbevelingen"

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Nadat op woensdag 12 juni het rapport van het onderzoek over de klachten van cliënten van Laborijn was gepresenteerd, is de gezamenlijke sociale dienst van Aalten, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek geen dag meer uit het nieuws geweest. Het aantal klachten van mensen, die via de participatiewet een uitkering krijgen, was vele malen hoger dan gedacht. Wethouder Joop Wikkerink is geschrokken van de omvang. "Vijftig procent ontevredenheid onder de klanten is niet niks. Die omvang is voor het bestuur reden geweest om direct aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit het rapport."

Niet alles gaat fout bij Laborijn
Aanvankelijk wilde de wethouder geen eigen reactie geven op het onderzoek. Afgesproken was dat de wethouder van Doetinchem namens de gemeenten commentaar zou geven. Dat veranderde toen de gemeente Oude IJsselstreek aankondigde uit Laborijn te zullen stappen. "Onverwacht, ondoordacht en oncollegiaal", noemde Wikkerink het. Daarna gaf hij op dinsdag 18 juni een uitgebreide toelichting in het Ronde tafelgesprek samenleving en later in de week had de wethouder nogmaals de tijd om zijn visie op klachten en aanpak toe te lichten. Dat gesprek vond plaats in de werkacademie van Laborijn in Aalten, want Wikkerink wil ook laten zien dat er zaken goed gaan bij Laborijn. Op de academie doen mensen, die een uitkering hebben, werkervaring op, kunnen ze cursussen volgen en een sollicitatietraining krijgen en worden ze attent gemaakt op geschikte vacatures. Het aantal uren dat ze er werken varieert. De reïntegratie, zoals het terugleiden van mensen die langdurig werkloos zijn geweest naar een baan of andere zinvolle tijdbesteding vaak wordt genoemd, is niet voor iedereen hetzelfde.

Eerst de mens en dan pas de regels
In de werkacademie is bovendien het beschut werken ondergebracht voor mensen, die nog onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vallen. Wikkerink benadrukt dat de klachten niet gaan over de mensen die op de werkacademie werken, "al zal daar ook wel eens geklaagd worden, zoals overal op de werkvloer." De klachten zijn afkomstig van mensen die op een uitkering zijn aangewezen. Zij hebben zich vaak bij de eerste en hercontrole-gesprekken onheus bejegend gevoeld. De medewerkers van Laborijn waren niet inlevend genoeg en hadden te weinig oog voor de menselijke maat. "Die menselijke maat is er hier op de werkacademie wel, maar die moet ook bij de rest van Laborijn uitgangspunt zijn." De wethouder voegt toe dat het bij het verstrekken van uitkeringen wel om gemeenschapsgeld gaat en dat daarbij zorgvuldigheid mag worden verwacht. Daarom moeten er soms vragen gesteld worden, die vervelend overkomen. "Maar je moet eerst uitgaan van de mens en dan naar de regels kijken. En je moet uiteindelijk de mensen die zich aan de regels moeten houden ook controleren, maar dat moet wel op een respectvolle en menselijke manier."

"Snap dat verandering tijd kost"
De problemen met de bejegening van cliënten waren al langer bekend. De wethouder zegt dat het voor een deel om medewerkers gaat die al meer dan twintig jaar gewend zijn om op een bepaalde manier te werken. De mensen die bij ze komen zijn echter veranderd. De WSW en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) bestaan niet meer voor nieuwe gevallen. De mensen die er er een beroep op deden, zijn nu aangewezen op de participatiewet. Wikkerink zegt dat niet iedere medewerker van Laborijn weet hoe die het beste met deze kwetsbare grioep moet omgaan. Wikkerink is binnenkort een jaar wethouder en vertelt dat er sinds hij daardoor ook lid van het dagelijks bestuur van Laborijn werd er aandacht is geweest voor het veranderen van de organisatie. "We zijn toen meteen begonnen met een plan van aanpak en met een bejegeningsverhaal. Er was ook de mogelijkheid voor scholing en coaching voor de medewerkers. Dat dat nog niet meteen tot resultaat leidt is heel vervelend en heel erg. Aan de andere kant, als jij twintig jaar volgens een bepaalde methode hebt gewerkt en je moet het nu totaal anders doen, dan snap ik ook dat dit tijd kost."

Dienstverlening snel beter
Dat er er hier en daar wordt geroepen dat de wethouders, die in het dagelijks bestuur van Laborijn zitten, na het harde rapport moeten aftreden vindt Wikkerink onzin. "Zoals een Haags politicus zei ben ik meer van het optreden dan van het aftreden." Hoe de wethouder samen met zijn collega-bestuursleden en directie en management van Laborijn gaat optreden wordt op dinsdag 25 juni tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Op vrijdagmiddag werd er al op het kantoor van Laborijn in Doetinchem over overlegd. Dan wordt duidelijk gemaakt op welke wijze de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van bureau Berenschot "hun plek krijgen in de organisatie". Verwacht wordt dat verbetering van de dienstverlening aan inwoners en klanten snel merkbaar zal zijn.

Meer berichten