Directeur Talstra van Laborijn met buitengewoon verlof

DOETINCHEM/OUDE IJSSELSTREEK/AALTEN - Het bestuur, de directie en de organisatie zijn voortvarend aan de slag met de aanbevelingen van bureau Berenschot. In de komende weken wordt duidelijk op welke manier deze aanbevelingen hun plek krijgen in de organisatie. Dat gebeurt - vanwege het buitengewoon verlof van directeur Betty Talstra - onder directie van Jan-Henk Janssen, voorheen directeur bedrijfsvoering, die tot nader order het algemeen directeurschap bekleedt. Het bestuur verwacht van Laborijn, dat verbetering van de dienstverlening aan inwoners en klanten snel merkbaar is.

De komende periode vraagt van de organisatie extra inzet, meebewegen en mee veranderen met de ontwikkelingen en vernieuwingen die nodig zijn. Ook het bestuur zal zich inzetten om de directie extra te ondersteunen bij de doorontwikkeling van de organisatie in de komende tijd. Juist in het belang van de inwoners, klanten met een bijstandsuitkering en medewerkers in de sociale werkvoorziening.

Ontwikkelingen
Het bestuur beraadt zich op de aankondiging van gemeente Oude IJsselstreek om uit de gemeenschappelijke regeling Laborijn te treden. Het bestuur wacht op een formele bevestiging van het voorgenomen besluit.

Op initiatief van het dagelijks bestuur van Laborijn zijn Laborijn en directeur Betty Talstra thans constructief in gesprek over de toekomst van de organisatie en de positie van Talstra in dat kader. Op dit moment heeft zij buitengewoon verlof en werkt zij dus niet. Partijen hebben afgesproken nu geen verdere informatie te verschaffen.
Gezien de afwezigheid van de algemeen directeur zijn afspraken gemaakt over tijdelijke vervanging. Het dagelijks bestuur heeft Jan-Henk Janssen (directeur bedrijfsvoering) bereid gevonden tijdelijk de rol van algemeen directeur in te vullen.

Meer berichten