Slotakkoord Multiple Voice

AALTEN - Het koor Multiple Voice werd 45 jaar geleden opgericht onder de naam Christelijk Jongerenkoor Aalten. Omdat deze naam op een gegeven moment de lading niet helemaal dekte werd deze gewijzigd in Multiple Voice. Men zong steeds meer popsongs naast de christelijke liederen die vooral in kerkdiensten ten gehore werden gebracht. In de loop van de jaren werd de medewerking aan kerkdiensten minder, Multiple Voice was vaker te zien bij andere gelegenheden. Er werden eigen concerten georganiseerd en het koor deed mee aan korendagen of leverde een bijdrage aan avonden van het streektheater.

Helaas kampt Multiple Voice met een teruglopend ledental en het is moeilijk om nieuwe actieve leden aan te trekken. Na 45 jaar houdt het koor op te bestaan, zij het met gemengde gevoelens.

Op zondag 30 juni klinkt het slotakkoord van Multiple Voice, dan wordt een afscheidsconcert gegeven waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd. In de pauze en na afloop wordt u koffie en een drankje aangeboden. Ook is er een kleine overzichtstentoonstelling van de afgelopen 45 jaar. Het slotakkoord van Multiple Voice klinkt op zondag 30 juni vanaf 14.30 uur bij 't Schepersveld, Loohuisweg 5, in Aalten.

Meer berichten