Meedenkavond PP

AALTEN - Op dinsdag 25 juni is er een meedenkavond van de Progressieve Partij, als voorbereiding op de raadsvergadering van 3 juli.

Besproken worden de jaarstukken 2018 gemeente Aalten, de voorjaarsnota 2019, voorstel ander organiseren muziekonderwijs per 1 augustus 2020, vorstel wijziging geluidzone bedrijventerrein 't Broek en Kredietverzoek plangebied Cattier. Daarnaast zij er nog enkele hamerstukken die niet meer in de gemeenteraad worden besproken. Zoals Bestemmingsplan 't Goor, Regionaal programma werklocaties Achterhoek, Stukken regio Achterhoek en voorstel rondom continuering rekenkamercommissie. Wie op deze stukken nog een zienswijze heeft, is ook van harte welkom.
De avond begint om 20.00 uur in de voorkamer van café Schiller, Prinsenstraat 4, Aalten. De koffie of thee is gratis, overige consumpties zijn voor eigen rekening. Wie wil spreken over een ander onderwerp dan hiervoor genoemd, wordt verzocht een mail te sturen naar raadslid.guland@aalten.nl om te kijken of dit past in de agenda.

Meer berichten