Oud-wethouder Wim Mateman overleden

Oud-wethouder Wim
Mateman overleden

Altijd bereid om een opvallende uitspraak te doen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Op zaterdag 8 juni is in Rijswijk Wim Mateman overleden. Hij werd op 7 mei 1945 geboren in Aalten, waar hij ook gemeenteraadslid en wethouder is geweest. Jarenlang was hij een opvallend politicus, niet alleen door zijn uitspraken, maar ook door zijn verschijnen. Hij was een imposante man, die bijna altijd een pijp in de mond had. Een keer werd hij tot pijproker van het jaar uitgeroepen. Voor het CDA was hij Tweede kamerlid van 1979 tot 1998.

Jongste wethouder
In politiek was Wim Mateman al vroeg geïnteresseerd. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij MO staatsinrichting en staatshuishoudkunde, waarna hij sociologie aan de Katholieke universiteit van Nijmegen studeerde. Na zijn studie doceerde hij economie, staatsinrichting en maatschappijleer aan een Christelijke middelbare school in Zutphen. Mateman werd actief in de Christelijk Historische Unie (CHU), de partij die samen met de KVP en de ARP het CDA vormde. Mateman viel al snel op en werd in 1970 lid van de Provinciale Staten van Gelderland en van de gemeenteraad in Aalten. In september 1970 werd hij meteen wethouder, de jongste die de gemeente Aalten ooit heeft gehad. Hij bleef wethouder totdat hij op 28 augustus 1979 Tweede kamerlid werd. Tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1982 behield hij nog wel zijn zetel in de Aaltense gemeenteraad. In die tijd waren deze dubbelfuncties nog mogelijk binnen het merendeel van de politieke partijen.

Op teveel lange tenen gestaan
Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor de aansluiting van boerderijen en burgerwoningen in het buitengebied op het aardgasnet. Wim Mateman was al bij de landelijke verkiezingen in 1977 kandidaat voor de Tweede Kamer, maar werd toen nog niet gekozen. Later in dat jaar weigerde hij om tussentijds toe te treden, maar in 1979 accepteerde hij zijn benoeming. Bij volgende Tweede Kamerverkiezingen werd hij telkens herkozen, maar hij was binnen het CDA niet bij iedereen even geliefd vanwege zijn stevige uitspraken. Mateman behoorde tot de conservatieve, rechter vleugel van de partij en kreeg het regelmatig aan de stok met de linksere leden uit zijn fractie. In 1998 wilde de partijtop niet verder met hem. De fractie moest vernieuwd en verjongd worden, maar waarschijnlijker is dat hij op te veel lange tenen had gestaan.

Geen leven zonder politiek
Wim Mateman dook als Tweede Kamerlid regelmatig op in de kranten en op radio en televisie. Journalisten wisten dat hij altijd wel bereid was om een duidelijke uitspraak te doen. Het leek er op dat hij er enig genoegen in schepte om anderen op de kast te jagen. Tegelijkertijd was Mateman een man met duidelijke overtuigingen, waar hij niet van afweek. Daardoor werd hij een kleurrijk landelijk politicus. Van hem kan beslist niet gezegd worden dat hij alleen maar een bankje vulde in de Tweede Kamer, terwijl nagenoeg heel Nederland niet wist wie hij was. Nadat hij tegen zijn zin de Tweede Kamer had verlaten werd hij nog politiek actief in de gemeente Rijswijk, waar hij inmiddels woonde. Van 2003 tot 2014 was hij daar wethouder. Daarna was hij nog vier jaar gemeenteraadslid. Een leven zonder politiek paste niet bij Wim Mateman.

Meer berichten