Verbazing over stap buurgemeente. Foto archief
Verbazing over stap buurgemeente. Foto archief (Foto: )

Wethouder Wikkerink: "Onverwacht, ondoordacht en oncollegiaal"

Gemeente Oude IJsselstreek stapt uit Laborijn

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Op woensdag 12 juni presenteerde het bureau Berenschot de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van Laborijn, de gezamenlijke sociale dienst van de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Aanleiding waren een toenemend aantal klachten over de klantonvriendelijke en weinig invoelende omgang van medewerkers met mensen, die een uitkering hebben of er één aanvroegen. Uit het onderzoek blijkt dat de verkeerde bejegening van cliënten niet incidenteel is en veel vaker voorkomt dan werd verwacht. Voor de gemeente Oude IJsselstreek was dit aanleiding om een dag later aan te kondigen, dat de gemeente stopt met Laborijn en weer zelf met "een menselijke maat" de participatiewet gaat uitvoeren. De gemeenten Aalten en Doetinchem reageren met grote verbazing op de stap.

Vlucht naar voren
"Het is mij als wethouder van Aalten rauw op het dak gevallen", zegt Joop Wikkerink. Hij werd pas 's middags voor de persconferentie van wethouder Van de Wardt uit Oude IJsselstreek op de hoogte gebracht. "Ik begrijp het niet", zegt de wethouder, "het lijkt een vlucht naar voren. Als het moeilijk wordt, dan stap je eruit, Daarmee zadel je de twee overblijvende partners wel met een enorm probleem op." Dat er problemen waren met de bejegening van cliënten was niet nieuw, Daarvan was al sprake bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen IISWI) van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. Deze organisatie is samengevoegd met de sociale dienst van de gemeente Doeticnchem en de Wedeo, die in Doetinchem verantwoordelijk was voor mensen die werk en inkomen kregen via de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Ook de Aaltrense WSW-ers, die eerst waren ondergebracht bij Hameland, zijn onderdeel geworden van Laborijn.

Spiegel voorgehouden, waarin je moet durven te kijken
"De omvang en het structurele karakter heeft mij wel verbaasd", zegt Wikkerink over de conclusies van het bureau Berenschot. "Maar we waren al in gesprek om de organisatie aan te passen. Ik neem het de Oude IJsselstreek dan ook erg kwalijk dat ze nu afhaken. Het valt me enorm tegen en het is erg kort door de bocht." Wikkerink heeft de indruk dat er niet goed is over nagedacht en vat het samen als "onverwacht, ondoordacht en oncollegiaal". Over hoe het nu verder moet gaan heeft hij nog niet nagedacht. Na het presenteren van de harde conclusies van het onderzoeksbureau heeft hij ook aandacht besteed aan de medewerkers van Laborijn. "Het personeel is behoorlijk aangeslagen, maar het onderzoek wordt ook gezien als een spiegel. Je moet moed hebben om daarin te kijken." Het nieuws dat de Oude Ijsselstreek stopt met Laborijn heeft bovendien onrust veroorzaakt bij de mensen, die gebruik maken van de WSW-regeling. "Wat betekent het voor ons? Behouden we onze werkplek. Het zijn vragen die al gesteld zijn", zegt de wethouder. Hij neemt het de buurgemeente daarom kwalijk dat het zo onverwacht is gegaan. "Het is niet netjes dat we ons hierop niet hebben kunnen voorbereiden.. Het is verdrietig dat het op deze manier moest."

Meer berichten