Wethouder gaat muziekonderwijs duurzaam en dichtbij vorm geven. Foto: archief
Wethouder gaat muziekonderwijs duurzaam en dichtbij vorm geven. Foto: archief (Foto: )

Vanaf 1 augustus 2020 geen subsidie meer voor Boogie Woogie

Gemeente Aalten gaat muziekonderwijs samen met muziekverenigingen opzetten

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 11 juni besloten de subsidie voo Boogie Woogie te beïndigen. Vanaf 1 augustus 2020 zal het muziekonderwijs in Aalten opeen andere manier ingevuld worden. Wethouder Hans te Lindert is al in gesprek met de Aaltense muziekverenigingen hoe dit vorm gegeven kan worden. Als voorbeeld dient het muziekonderwijs in Dinxperlo, dat daar door Fanfareorkest Psalm 150 wordt verzorgd. Met het Instituut voor kunst en cultuur Boogie woogie kon geen overeenstemming bereikt worden over de hoogte van de benodigde subsidie in de komende jaren.

Al jaren financiële problemen
Boogie Woogie verzorgt al meer dan vijftig jaar lang muzieklessen in Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk. Inmiddels verzorgt het instituut veel meer activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Voor de gemeente Aalten staat het muziekonderwijs nog steeds centraal. Vijf jaar geleden moesten vele gesubsidieerde instellingen bezuinigen. Boogie Woogie accepteerde de bezuinigingsopdracht van de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. In de jaren daarna bleek dat er minder bezuinigd kon worden dan gehoopt, waardoor de muziekschool in financiële problemen kwam. In 2017 al moest de gemeente Winterswijk bijspringen om een faillissement te voorkomen. In 2018 stelden alle drie gemeenten naast de vaste subsidie extra geld ter beschikking.

Niets met randvoorwaarden gedaan
Boogie Woogie heeft op verzoek van de drie gemeenten daarna een businessplan opgesteld. Dat is in september 2019 naar de gemeenten gestuurd. In het plan is aangegeven hoe Boogie Woogie een financieel gezonde en toekomstbestendige organisatie kan worden. Daarbij is in beeld gebracht welke bijdragen van de drie gemeenten hiervoor nodig zijn. Voor Aalten betekent dit een structurele bijdrage van 176.769 euro, maar de gemeente Aalten wil niet verder gaan dan 79.780 euro die in de begroting staat. "Dat hebben wij vorig jaar september als randvoorwaarde meegegeven, maar Boogie Woogie heeft er niets mee gedaan", zegt wethouder Hans te Lindert. Ook aan de andere eisen van de gemeente, zoals het opstellen van een productencatalogus "waaruit flexibel kan worden afgenomen" is niet voldaan. "We hebben verschillende keren aan tafel gezeten, we hebben handreikingen gedaan, maar zijn niet nader tot elkaar gekomen."

Duurzaam muziekonderwijs dichterbij
De wethouder is teleurgesteld over de gesprekken met Boogie Woogie. "Het positieve nieuws is dat we het muziekonderwijs duurzaam en dichterbij gaan invullen." Muziekvereniging de Eendracht heeft al aangegeven hierbij een rol te willen spelen. De muzieklessen van Boogie Woogie worden al gegeven in het gebouw van de muziekvereniging. Daarvoor wordt huur betaald. "Er zijn heel mooie kansen om het samen op te pakken", zegt Te Lindert. Het bedrag dat er voor beschikbaar zal zijn is de 79.780 euro die Boogie Woogie per jaar kreeg. Het bedrag dat Boogie Woogie vroeg noemt hij "buitensporig". "Dit is niet morgen geregeld", zegt de wethouder, "We nemen een jaar de tijd om het goed te regelen." Daarom krijgt Boogie Wooie nog tot 1 augustus 2020 subsidie. Ook zal de gemeente nog eenmalig bijdragen aan het tekort voor 2019 en 2020 met een bedrag van 58.300 euro. Of er nog extra kosten gemoeid zijn met het beëindigen van de subsidierelatie met Boogie Woogie is nog niet duidelijk. Mogelijk zijn er financiële verplichtingen, omdat het vaste personeel van Boogie Woogie minder werk heeft. "We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid . We zoeken uit hoe we daar het beste mee om kunnen gaan."

Personele consequenties
René Vielvoije, waarnemend directeur van Boogie Woogie is niet blij met het besluit van Aalten. "het is niet prettig als je continu in gesprek bent over de hoogte van het bedrag en er niet uitkomt. Het is dan beter dat ieder zijn eigen weg gaat." Vielvoije vindt dat in het businessplan goed is onderbouwd waarom het niet met het bedrag kan dat Aalten wil uitgeven. Hij is het ook niet met de wethouder eens dat niet aan de andere randvoorwaarden is voldaan. Zo staat er in het businessplan een productencatalogus, waarin per activiteit kan worden afgelezen wat die per persoon per gemeente kost. Vielvoije vindt het vreemd dat de gemeente Winterswijk het businessplan wel goed vond en als uitgangspunt heeft genomen voor extra subsidie. "Voor bijna 80.000 euro kunnen wij het muziekonderwijs in Aalten niet verzorgen. We hadden graag van de gemeente Aalten gehoord wat niet goed was aan ons plan." Handreikingen zijn er volgens Vielvoije ook nooit geweest, hoogstens suggesties. "Het afscheid van Aalten is vervelend en heeft personele consequenties voor ons. Maar je moet elkaar ook niet blijven bezighouden. Dat heeft geen goede invloed op je humeur."

Meer berichten