Landschap in de Haart. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Landschap in de Haart. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Indrukwekkende getallen in eindrapportage Landschapsregeling

Ook voor komende jaren geld ter beschikking

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Het zijn indrukwekkende getallen, die rondom een boom achterop de Eindrapportage Landschapsregeling Gemeente Aalten 2014 – 2018 zijn afgebeeld. Daaruit blijkt dat er ruim35.000 stuks bosplantsoen zijn aangeplant. Ook is er 30.000 vierkante meter houtsingel bij gekomen. Daarnaast is er nog 5400 vierkante meter houtsingel hersteld. De cijfers laten zien dat er met het geld uit de landschapsregeling is geïnvesteerd in natuur en landschap, maar ook in mensen. Meer dan 2500 kinderen hebben deelgenomen aan educatieve projecten en er zijn 23 gastheren en –vrouwen van het landschap opgeleid.

Landschap beter beleefbaar geworden
Al deze activiteiten werden mogelijk door een aanvraag die de gemeente samen met onder andere het Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN), de organisatie waarvoor agrariërs werkzaamheden in het landschap uitvoeren, en de Stichting Aaltens Actief Platteland, waarin alle belangenorganisaties zijn vertegenwoordigd. De provincie stelde hiervoor voor vier jaar 200.000 euro ter beschikking. De gemeente Aalten droeg zelf 100,000 euro bij. Met het geld konden vele plannen en activiteiten van particulieren en organisaties gerealiseerd worden. Wethouder Ted Kok is trots op het resultaat "dat we met z'n allen hebben bereikt". Volgens de wethouder heeft de landschapsregeling ervoor gezorgd dat het landschap beter beleefbaar is geworden en is er een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit geleverd.

Veel bomen en struiken aangeplant
Belangrijk onderdeel van de uitvoering van de regeling is de landschapsversterking, die door het PAN is uitgevoerd. Het leidde tot aanleg en herstel van houtsingels en –wallen, tot de aanleg van 39 hoogstamfruitboomgaarden en 5,5 kilometer vrij uitgroeiende heggen. Ook zijn er solitaire bomen en bomen in rijen en lanen aangeplant. Er zijn steilranden van essen hersteld, waardoor er weer een duidelijkere overgang van hoog naar laag aanwezig, waarvan planten en dieren profiteren. Er zijn vijf nieuwe poelen gegraven en er is 1000 vierkante meter struweel bijgekomen. Door al deze maatregelen zijn er plekken hersteld en bijgekomen, die aantrekkelijk zijn voor diverse planten en dieren. In de verschillende buurtschappen van de gemeente zijn eveneens veel bomen geplant via het project Dorpen in het groen. Daardoor stond wethouder Kok regelmatig op zaterdagochtend een "eerste" boom te planten.

Bos meer dan verzameling bomen
In de rapportage is een kaart opgenomen, waarop goed is te zien waar alle projecten zijn uitgevoerd. Het valt op dat er een goede spreiding is geweest over de hele gemeente. Er is niet alleen aandacht aan natuur en landschap besteed. Er is eveneens bijgedragen aan het herstel van het openluchttheater Markelink in Barlo. Bovendien zijn nieuwe paden aangelegd en is er een wandeltocht door het Nationaal Landschap samengesteld. Staring Educatie verzorgde educatieve projecten voor de basisscholen, xoals Handen uit de mouwen, waarbij leerlingen in het Loohuisbos en een bosperceel aan de Wikkerinkweg aan de slag gingen. De kinderen konden daarbij ontdekken dat een bos "niet zomaar een verzameling bomen is". De kinderen mochten boompjes omzagen en meenemen als knutselmateriaal.

Inspiratiebron
Met de landschapsregeling werden ook cursussen uitgevoerd, zoals de cursus hoogstamfruitbomen snoeien. Met de cursus gastheer van het landschap werden 23 mensen opgeleid tot gastheer of –vrouw. Zij hebben nu meer kennis van natuur en landschap en van de flora en fauna. Ze weten waar de voor de toeristen interessante gebieden liggen en kunnen ze daar op wijzen vanaf hun eigen recreatiebedrijf. Als huiswerkopdracht moesten de cursisten een (onontdekte) parel beschrijven in de buurt van hun bedrijf. Dit leidde tot het boekje "Verborgen parels in de gemeente Aalten". Bij de afronding van de subsidieregeling in 2018 bleek de 30.000 euro volledig besteed. De fraai vormgegeven eindrapportage kan mogelijk dienen als inspiratiebron voor de toekomst. Vanwege de positieve regeling heeft de gemeente voor de periode 2019 – 2022 opnieuw geld aangevraagd. De provincie heeft hiervoor inmiddels 130.00 euro toegekend.

Meer berichten