Foto:
Columns

Randbericht | Feiten

Feiten

Over sommige zaken valt gelukkig niet te discussiëren. Zondag was het warm, erg warm. Ongetwijfeld zal er een enkeling zijn, die het nog wel mee vond vallen. De temperatuur is echter op vele plaatsen gemeten en die was ruim boven de dertig graden. Natuurlijk zijn er zelfs dan mensen, die alles één groot complot vinden en dat we op grote schaal voor de gek zijn gehouden. Het vroor en toch dachten we dat het warm was.

Het valt niet te ontkennen dat er mogelijkheden zijn om ons op het verkeerde been te zetten. Iedereen kent de 1 aprilgrap. Tegenwoordig worden ze dagelijks gemaakt. We noemen dat dan nepnieuws. Al te grappig is dat meestal niet. Het kwalijke is dat daardoor sommige mensen denken dat alles tegenwoordig nepnieuws is. De tijd dat een feit een feit was lijkt definitief voorbij. Een feit is tegenwoordig een mening. En als een feit iemand niet bevalt is het meteen nepnieuws.
Dat fenomeen is in de wereld van de politiek doorgedrongen. Daarin waren partijen het al vaker met elkaar oneens. Er volgden discussies waarbij argumenten er nog toe deden. Tegenwoordig komt het niet meer zo ver. Er wordt slecht naar elkaar geluisterd en de argumenten van de ander worden snel tot onzin bestempeld. Niet elke landelijke ontwikkeling bereikt gelukkig het oosten van het land. Als het toch gebeurt, vaak pas later.
De tendens dat de feiten niet meer de feiten van weleer zijn, is inmiddels toch in de gemeente Aalten doorgedrongen. Dan kan het tot drie keer voorkomen dat burgemeester en wethouders met feiten onderbouwen dat een ontwikkeling niet nodig is en dat alle drie keer gemeenteraadsleden zeggen dat de feiten niet kloppen. Het bleek de afgelopen week opnieuw bij de discussie over de Beggelderdijk. Meetgegevens van verkeersintensiteit werden in twijfel getrokken en Henk Meerdink, die zich als altijd niet liet sturen door de voorzitter van de vergadering, wist het zeker: de financiële onderbouwing van B en W klopt niet. Hoe vaak ook gezegd wordt dat het nieuwe tracé nabij de Beggelderdijk te duur is, elke keer weet Meerdink dat het goedkoper kan.
Hoe Henk Meerdink dat zo zeker weet? Hij heeft deskundigen in zijn fractie, onder wie zelfs professoren. Die zullen het toch wel beter weten dan een eenvoudige wethouder en zijn ambtenaren. Ook de andere politieke partijen hebben ongetwijfeld deskundigen in hun achterban, die beschikken over andere feiten. Voor een buitenstaander als ik, is dat allemaal lastig. Wat kan ik nog als waarheid in de krant opschrijven? Of moet ik er helemaal niet meer over schrijven?
Soms denk ik dan aan Aaltens Belang, dat ruim honderd jaar geleden werd opgericht. Het bestuur had net zoveel zetels als de gemeenteraad. Daarmee wilden ze laten zien dat ze net zo capabel waren en het eigenlijk beter wisten. Helaas werd weinig naar ze geluisterd. Waardering kreeg Aaltens Belang pas nadat ze zich meer gingen bezighouden met het stimuleren van toerisme. De club stond aan de basis van de VVV. Misschien is dat een troost voor Meerdink. Zijn partij kan altijd nog met alle deskundigheid uitgroeien tot het toeristisch bureau voor het Klooster en ruime omgeving.

Meer berichten