Foto:

Trajecten voor langdurig werklozen om werk te krijgen opgestart

Intensieve periode met scholing en opdoen van werkritme

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In de tijd van de Wet werk en bjjstand (WWB) werd de groep mensen die al vele jaren een bijstandsuitkering kreeg soms aangeduid als de "bak onbemiddelbaar". Er waren allerlei redenen om te denken, dat deze groep nooit meer een baan zou vinden. "Laten we ze dan ook maar met rust laten", werd dan vaak gezegd. Sinds 2015 is de WWB vervangen door de Participatiewet en is de gedachte dat iedereen op zijn of haar manier nog wat kan betekenen voor de samenleving. Daarom is voor de gemeente Aalten bekeken welke mogelijkheden de 270 mensen, die op 1 maart 2018 een uitkering kregen, nog hebben. Daarbij bleek dat niemand "opgegeven" hoeft te worden en in een (inmiddels digitale) kaartenbak hoeft te worden gestopt, waar niemand meer naar omkijkt.

Klein deel werklozen vond al weer werk
Voor de uitvoering van de Participatiewet heeft de gemeente Aalten Laborijn ingehuurd, de organisatie die eveneens werkt voor de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem. In mei 2018 heeft Laborijn een opdracht gekregen voor een "projectmatige aanpak" van de langdurige werklozen. Daarbij zijn de gegevens van deze mensen nader geanalyseerd en zijn er met nagenoeg iedereen gesprekken gevoerd. Van de 270 mensen zijn er inmiddels 59 "uitgestroomd". Dat betekent dat ze geen beroep meer doen op een uitkering. Van deze 59 hebben er 19 een baan gevonden en zijn er drie als zelfstandige doorgegaan. Andere redenen voor de uitstroom waren onder andere verhuizing naar een andere gemeente of het buitenland, het bereiken van de AOW-leeftijd en het aangaan van een relatie.

Re-integratietrajecten bij de werkacademie
Net als in het verleden worden de werkeloze mensen nog steeds in groepen ingedeeld. Van trede 1 is sprake als verwacht wordt dat de cliënt binnen drie maanden een nieuwe baan zal vinden. Bij indeling in trede 2 wordt verwacht, dat er een goed perspectief is op werk, maar dat daar meer ondersteuning bij nodig is. Als iemand in trede 3 wordt ingedeeld dan wordt niet verwacht dat iemand snel, zelfs niet met ondersteuning, een baan zal kunnen vinden. De verwachting vooraf was dat na de analyse en de gesprekken zo'n 60% in de trede 3 zou worden ingedeeld. Volgens Laborijn valt de screening van het bestand positiever uit dan verwacht. Zo konden er vijf inwoners in trede 1 geplaatst worden. De verwachtingen ten aanzien van de tredes 2 en 3 zijn wel uitgekomen: 79 mensen in trede 2 (37%) en 124 in trede 3 (59%). Voor 85% van de mensen die in trede 2 zijn ingedeeld, is inmiddels gestart met re-integratie traject bij de Werkacademie van Laborijn in Aalten, waar werken en leren wordt gecombineerd.

Verwachting dat meer mensen baan zullen vinden
Op de werkacademie doorlopen de cliënten een traject van minimaal dertien weken. Per week is er sprake van een intensief groepsgewijs trainingsprogramma van acht uur met aandacht voor werknemersvaardigheden, sollicitatietraining en in kaart brengen van persoonlijke talenten. De verwachting is dat door de lopende trajecten meer mensen een baan zullen vinden. Daarnaast wordt er zestien uur per week werkritme opgebouwd, Ook bij de actievere aanpak moet geconstateerd worden, dat er niet voor iedereen een baan meer is weggelegd. Voor de mensen die in trede 3 zijn ingedeeld wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor vrijwilligerswerk bij een vereniging, organisatie of in de zorg.

Meer berichten