Foto:

Ruimte voor nieuw bedrijventerrein zoeken bij kern Aalten

In Dinxperlo voldoende aanbod

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Al enige tijd is er te weinig ruimte voor de uitbreiding van bedrijven. Verplaatsing voor deze bedrijven naar een regionaal bedrijventerrein, zoals de Laarberg tussen Groenlo en Eibergen, is vaak geen oplossing, omdat die bedrijven een sterke lokale gebondenheid hebben. De provincie Gelderland wilde de laatste jaren niet meewerken om meer uitbreidingsruimte ter beschikking te stellen. Dat gaat nu veranderen. De Achterhoekse gemeenten hebben samen met de provincie Gelderland het Regionaal Programma Werklocaties (RWP) 2019 – 2023 opgesteld. Daaruit blijkt dat bij Aalten extra ruimte voor nieuw bedrijventerrein gezocht mag worden. Voor Dinxperlo is de conclusie dat het huidige aanbod voldoende is.

Op korte termijn vijf hectare extra nodig
Bij hoge uitzondering kon de gemeente Aalten vorig jaar nog vijf hectare bedrijventerrein in procedure brengen. Die was bestemd voor de verplaatsing van een deel van de bedrijvigheid van de firma Aalbers, aansluitend aan het bedrijventerrein 't Broek tussen de Sonderenweg en de Zomerweg. Oorspronkelijk zou hier tien hectare bedrijventerrein komen. Mogelijk dat de overige vijf hectare nu ook weer in beeld komt, omdat uit het Regionaal Programma blijkt dat er in Aalten behoefte is aan vijf hectare bedrijventerrein op de korte termijn tot 2023. Voor de langere termijn (2023 – 2030) is er behoefte aan acht tot tien extra hectares. Voor Dinxperlo is zowel voor de korte als middellange termijn geen extra behoefte aan nieuw bedrijventerrein geconstateerd.

Verkenning van mogelijke locaties
Voor het regionale plan is gekeken naar de macro-economische ontwikkeling in Nederland en die is vertaald naar de regionale en lokale ruimtevraag. Daarbij is erkend dat lokaal gebonden bedrijven in de eigen gemeente moeten kunnen uitbreiden. Uit het RWP blijkt dat naast Aalten ook de gemeentes Bronckhorst, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk op zoek mogen naar nieuwe locaties voor bedrijfsuitbreiding. Voor de gemeentes Berkelland en Doetinchem is geconstateerd dat daar voldoende aanbod is. Nadat de gemeenteraden van de zeven gemeenten hebben ingestemd met het Regionaal Werkprogramma Werklocaties zal ook het provinciebestuur er mee in moeten stemmen. Daarna treedt het plan in werking. De gemeente kan dan starten met een verkenning van mogelijke locaties rondom de kern van Aalten. Daarnaast zal er blijvend ingezet worden op verbetering en revitalisatie van de bestaande bedrijventerreinen.

Meer berichten