Edwin Onyancha en de tolk Iris. Foto: PR
Edwin Onyancha en de tolk Iris. Foto: PR (Foto: )

Bijzonder bezoek bij Dorcas

AALTEN - Op 16 mei was er een bijzonder bezoek bij de Dorcaswinkel in Aalten. Edwin Onyancha, de landendirecteur van Dorcas in Kenia kwam -nu hij een week in Nederland was voor overleg- ook naar Aalten. Na een rondleiding door de winkel waarvan hij zeer onder de indruk was, gaf hij een boeiende presentatie voor de vrijwilligers. Daarin liet hij zien wat er in Kenia wordt bereikt met de opbrengsten van de winkel in Aalten.

Met hulp van een fantastische tolk kon hij de aanpak van Dorcas in een land als Kenia uitleggen. Eerst wordt binnen een dorpsgemeenschap getracht het vertrouwen van een contactpersoon te winnen en daarmee te overleggen welke problemen men ervaart. Dan wordt samen gezocht naar een mogelijke aanpak vanuit de lokale gemeenschap zelf. Door training, discussie en steun bij de opzet van projecten wordt zo'n gemeenschap geholpen zelf de problemen aan te pakken. Speerpunten zijn de gezondheidszorg, met name voor meisjes en vrouwen. Terugdringen van vrouwenbesnijdenis, het jong huwen, de zorg rond zwangerschap en geboorte en inenten van kinderen zijn daarin belangrijk. Dit gebeurt met respect voor de gebruiken en de cultuur binnen zo'n gemeenschap en vraagt dus geduld. Ook voorlichting en scholing van meisjes maar ook jongens, mannen en vrouwen rond dit thema krijgen aandacht. Een tweede belangrijk punt is: schoon drinkwater, toiletten en hygiëne ter voorkoming van ziekten. Ook hier moet een gemeenschap zelf met hulp van Dorcas de handen uit de mouwen willen en kunnen steken. Als laatste is het verbeteren van de economische omstandigheden erg belangrijk. Welke kansen zijn er voor een beter inkomen met het houden van kippen of geiten of het verbouwen van groente of fruit en hoe deze te verkopen Vooral over omgaan met de droogte, water vast houden als het een korte tijd regent en betere samenwerking in coöperaties wordt voorlichting gegeven.
Doel van elk project is dat na verloop van tijd Dorcas zich terugtrekt maar niet eerder dan dat vaststaat dat de gemeenschap op eigen kracht of gesteund door een kerk of een lokale organisatie, het werk op een goed niveau kan voortzetten. Na de presentatie beantwoordde Edwin Onyancha een aantal vragen van de aanwezige vrijwilligers, zoals hoe men het vertrouwen wint, hoe lang projecten duren en hoe corruptie kan worden voorkomen. Het was een mooie avond waarin de vrijwilligers van de winkel voelden hoe het geld van 'hun' winkel in Kenia zo doelmatig mogelijk wordt besteed voor de allerarmsten in dit uitgestrekte land in Afrika. Extra motivatie om het goede werk in de winkel voort te zetten. Na afloop kregen Edwin Onyancha en de tolk Iris een presentje aangeboden door Marja Nijman.

Meer berichten