Foto:

Gemeenteraad wacht bemiddeling af tussen buurt en ondernemer

Nog geen beslissing over herziening bestemmingsplan varkensbedrijf

AALTEN – Omwonenden blijven zich verzetten tegen de uitbreiding van een groot varkensbedrijf aan de Gendringseweg. Onlangs heeft een omwonende daarom gevraagd het bestemmingsplan te herzien, omdat de geuroverlast hoger is dan eerder werd aangenomen. Burgemeester en wethouders wilden hier niet op in gaan. Na vragen van de Progressieve Partij (PP) en D66 is hierover wel gesproken in het Ronde Tafelgesprek (RTG) Ruimte. Omwonenden lieten daarbij opnieuw blijken de uitbreiding niet acceptabel te vinden. Op vragen van RTG-leden of buurt en ondernemer bereid waren tot bemiddeling werd aarzelend gereageerd. Daarom wilden de PP en D66 het verzxoek tot herziening toch behandelen in de gemeenteraadsvergadering van 21 mei. Daar bleek echter dat het onderwerp van de agenda kon worden gehaald, omdat er door Burgemeester en wethouders nu toch een serieuze poging tot bemiddeling wordt gedaan.

Bereid tot aanpassingen
Burgemeester Anton Stapelkamp vond het verstandig een "broedende kip" niet te storen. Hij benadrukte dat er voor een onafhankelijke bemiddelaar wordt gekozen. Hij hoopte dat er in de volgende raadsvergadering wel over gesproken kan worden. Guido Uland van de Progressieve Partij was "op zich akkoord", maar zei wel te verwachten dat de bemiddeling langer nodig heeft. "Als er iets aangepast moet worden, zijn wij daartoe bereid", kondigde hij alvast aan. Alexander van der Graaff (D66) was blij met de doortastendheid van het college. "Zou u er zelf naast willen wonen", was een vraag aan B en W die onbeantwoord bleef.

Geurhinder groter dan gedacht
Er wordt al vijf jaar gesproken over de varkenshouderij aan de Gendringseweg, door tegenstanders aangeduid als een megastal die niet in het Aaltense buitengebied zou passen. Het is de bedoeling dat hier meer dan 13.000 varkens gehouden kunnen worden. De buurt vreest al jarenlang voor onacceptabele stankoverlast. In 2015 was nog een kleine meerderheid van de gemeenteraad het daarmee eens. Toch werd na enige aanpassingen uiteindelijk een bestemmingsplan aangenomen. Hiertegen is bezwaar aangetekend bij de Raad van State, maar hierover is nog geen definitieve uitspraak gedaan. Kern van de nieuwe bezwaren is dat de luchtwassers, die de geurhinder moeten beperken, minder goed blijken te werken dan eerder aangenomen. De overlast wordt daardoor twee tot drie keer zo groot dan eerder werd verwacht. Genoeg reden voor de omwonenden om de gemeente te vragen om nog een kritisch naar het plan te kijken.

Meer berichten