Foto:

Tekorten op de jeugdzorg in gemeente Aalten

Gemeenten willen meer steun van de provincie richting Den Haag

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Ook in de afgelopen week waren er weer diverse berichten in de landelijke media, dat vele gemeenten tekorten hebben op de kosten van de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Gemeenten klagen als sinds de invoering van de decentralisatie van de jeugdzorg en WMO dat de budgetten hiervoor niet voldoende zijn. De verantwoordelijkheid werd overgedragen, terwijl tegelijkertijd door de rijksoverheid jeugdzorg werd bezuinigd. Daarom is het niet verbazingwekkend dat gemeenten niet uit komen met het budget. Ook de gemeente Aalten verwacht in 2019 een tekort dat kan oplopen tot een miljoen euro.

Bodem reserve sociaal domein in zicht
De één miljoen is het verschil tussen de rijksbijdrage en de werkelijke uitgaven. De extra kosten kunnen opgevangen worden vanuit de reserve Sociaal domein. Burgemeester en wethouders geven wel aan dat de bodem van die reserve in zicht komt. "Dat betekent dat we op zoek moeten naar meer structurele oplossingen." In de komende tijd wil B en W daarover in gesprek gaan met de gemeenteraad en de samenleving. Tegelijkertijd wordt in een raadsmededeling van eind april gezegd dat de inschatting van het tekort een zeer grove is. "We zien wel een ontwikkeling naar tekorten." Samen met de andere Achterhoekse gemeenten is er al in maart een brief verstuurd naar de Provincie Gelderland. Daarin wordt de verbazing uitgesproken dat de provincie na een inventarisatie van de tekorten op de jeugdzorg bij alle Gelderse gemeenten denkt dat er geen groot probleem is.

In 2018 kosten verder gestegen
De provincie denkt dat de tekorten op de jeugdzorg niet automatisch tot een financieel probleem zullen leiden. Er zouden adequate reserves zijn en ook zouden gemeenten overschotten op andere begrotingsposten kunnen aanwenden om de tekorten op te vangen. De provincie ziet de huidige problematiek als een "normaal (financieel) beleidsproces met pieken en dalen". De Achterhoekse gemeenten zijn het hier niet mee eens Al jaren komen de gemeenten niet uit met de budgetten voor de jeugdzorg en in 2018 zijn de kosten nog verder gestegen. "Alleen al voor de reguliere jeugdzorgtrajecten komen we miljoenen tekort", schrijven de acht Achterhoekse wethouders in de brief aan de provincie. Ook voor de komende jaren worden miljoenen tekort verwacht. Omdat het grotendeels kosten zijn waar de gemeentes geen invloed op hebben, kan hier niet of nauwelijks met beleidswijzigingen verandering in gebracht worden. Daarom verwachten de wethouders meer steun van de provincie richting Den Haag.

Meer berichten