Politiek Café DinxperFM zoomt in op klimaatbeleid Aalten

DINXPERLO - Hoofdonderwerp in Politiek Café van DinxperFM komende woensdag is de Aaltense en regionale duurzaamheidsambitie. Gasten daarbij zijn ondermeer wethouder Martin Veldhuizen en de fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Gelderse Provinciale Staten, Arjan de Kok.        

Duurzaamheid is al langere tijd een bestuurlijk speerpunt. In belangrijke mate ingegeven door het klimaatakkoord van Parijs heeft het kabinet Rutte 3 de al oudere duurzaamheidsdoelstellingen aangescherpt. Zo bestaat het voornemen om in 2050 de CO2-uitstoot met 95% te hebben teruggebracht. De provincie Gelderland wil bij de koplopers horen en streeft ernaar om in 2050 volledig energie-neutraal te zijn. Maar dat is nog een peulenschil in vergelijking met de doelstelling van Aalten en zeven andere Achterhoekse gemeenten. Die hebben in een regiocontract vastgelegd om al in 2030 energieneutraal zijn.        
In Politiek Café komende woensdag spreekt presentator Albert Swinkels met wethouder Martin Veldhuizen over de doelstellingen die ten grondslag liggen aan het Aaltense duurzaamheidsbeleid. Daarbij ligt de vraag voor of we hiermee niet te ver doorschieten. Ook proberen we antwoord te krijgen op de vraag of de gestelde doelen überhaupt haalbaar zijn. Maatregelen die nodig zijn voor het bereiken van die doelen zijn kostbaar en hebben voor een deel ook een ongunstig effect op het Achterhoekse landschapsbeeld. Denk aan de inrichting van zonneparken en aan de bouw van beeldbepalende windmolens. Weerstand daartegen zal naar verwachting toenemen. In de meest recente landelijke peilingen zien we nu al een afnemend draagvlak voor ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen.

Waarschijnlijk vond die groeiende weerstand voor een deel ook zijn weerslag in de hoge score van Forum voor Democratie bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen. Deze partij stelt zich nogal kritisch op ten aanzien van de klimaatdoelstellingen. Reden om ook Arjan de Kok te laten aanschuiven in Politiek Café. Arjan is fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Gelderse Provinciale Staten en zal de reserves van zijn partij ten aanzien van het ambitieuze duurzaamheidsbeleid toelichten.
Naast de gasten uit de politiek-bestuurlijke wereld zit deze keer ook een ondernemer/installateur aan tafel. David Kuiper uit Breedenbroek zal vanuit zijn expertise informatie geven over maatregelen die burgers en bedrijven al dan niet met subsidie zelf kunnen treffen om meer duurzaam te zijn. De muzikale begeleiding wordt deze keer verzorgd door Cindy Houwers en Linda Colenbrander uit Aalten.
Politiek Café wordt op woensdag 15 mei tussen 20:00 en 21:00 uur live uitgezonden vanuit het Kulturhus in Dinxperlo. Ook terugkijken is mogelijk via het YouTube-kanaal van Kulturhus TV. De videoregistratie is onder meer te benaderen via een link op de website www.dinxperfm.nl. Bijwonen van de uitzending is ook mogelijk. Er is vrije toegang vanaf de Maurits Prinsstraat 6 of Terborgseweg 3 in Dinxperlo.

Meer berichten