Jeugdleden van Psalm 150. Foto: archief
Jeugdleden van Psalm 150. Foto: archief (Foto: )

Muziekverenigingen krijgen extra subsidie voor instrumenten

Verhoging geldt ook al voor 2019

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - In 2017 spraken de harmonie- en fanfareorkesten in bij een ronde tafelgesprek. De subsidie die zij kregen bleek niet meer voldoende te zijn om alle kosten te betalen. Met name het onderhoud en de aanschaf van de muziekinstrumenten was in toenemende mate een probleem geworden. De gemeenteraad vroeg daarna in de begrotingsraad burgemeester en wethouders om de subsidiëring nog eens tegen het licht te houden. Dat heeft er toe geleid dat B en W de raad nu voorstelt de subsidie voor de instrumenten te verhogen. Daarvoor is jaarlijks een bedrag van 6535 euro extra nodig.

Evenredig verdeling pakt nadelig uit voor grotere verenigingen
"Het heeft een tijdje geduurd", zegt wethouder Joop Wikkerink, "maar vanaf september hebben we het opgepakt." Gesproken werd met een afvaardiging van de muziekverenigingen, bestaande uit bestuursleden van Crescendo IJzerlo, Psalm 150 uit Dinxperlo en de Eendracht uit Aalten. De harmonie- en fanfareorkesten krijgen een vast bedrag per vereniging en voor elk jeugdlid vijf euro extra. Voor de instrumenten was vanaf 2013 20.000 euro per jaar beschikbaar. "Er is toen afgesproken het bedrag evenredig te verdelen over de verenigingen." Bij nader inzien blijkt dat niet de juiste methode, want vooral de grotere verenigingen komen niet uit met het bedrag. "De vraag over de verhoging van het instrumentenfonds was daarom niet vreemd", zegt de wethouder.

Per spelend lid bijdrage voor instrumenten
Samen met de muziekverenigingen zijn verschillende mogelijkheden van subsidiëring bekeken. Uiteindelijk was de conclusie dat de huidige manier van subsidiëren nog steeds een goede basis is, maar dat het geld voor de instrumenten anders verdeeld moet worden. Daarom komt B en W nu met het voorstel voor die andere verdeling. Afgesproken is dat de hoogte van de bijdrage voor de instrumenten bepaald wordt aan de hand van het aantal jeugdleden en het aantal spelende volwassen leden. Voor elk jeugdlid is er een bedrag van 60 euro en voor elke spelende volwassene 45 euro. Deze nieuwe systematiek betekent wel dat de 20.000 euro per jaar niet meer voldoende is en verhoogd wordt. De verhoging gaat ook al voor 2019 gelden.

Hulp bij verwerven extra inkomsten
De financiële problemen zijn mede ontstaan, omdat voor een aantal muziekverenigingen de inkomsten uit oud papier wegvielen, nadat de blauwe papiercontainer per huishouden is ingevoerd. Daarom is gekeken hoe de fanfare- en harmonieorkesten op een andere manier extra inkomsten kunnen verwerven. "Wat zou het mooi zijn", zegt wethouder Wikkerink, "als we de maatschapelijke functie van muziek kunnen verbreden. De verenigingen kunnen bijvoorbeeld optreden in verzorgingshuizen om extra inkomsten te krijgen." De wethouder denkt dan niet meteen aan een optreden van de hele club, maar van enkele leden. Als de muziekverenigingen een rol willen spelen bij participatieactiviteiten in het sociaal domein, zijn er subsidiemogelijkheden via het Noaberfonds. Ook bestaat er een "incidentele projectsubsidieregeling". Talentverbinder Richard Jongetjes kan de verenigingen daarbij steunen. "Hij heeft al een workshop voor ze georganiseerd en tips gegeven hoe je extra inkomsten kunt verwerven."

Meer berichten