Misschien nog dit jaar woningen op plek oude wasserij. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Misschien nog dit jaar woningen op plek oude wasserij. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Lintbebouwing Willemstraat afgerond met vijf nieuwe woningen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - In augustus stemden burgemeester en wethouders al in met een principeverzoek voor woningbouw op de plek van de voormalige wasserij aan de Willemstraat. De eigenaar kon vervolgens aan de slag om de plannen concreet uit te werken en die ook te bespreken met de omwonenden. Dat is inmiddels gebeurd en daardoor kon B en W deze week een besluit nemen over een bouwplan voor vijf woningen. "Deze passen goed in de lintbebouwing langs de Willemstraat", zegt wethouder Ted Kok. De bestemmingsplanprocedure kan nu gestart worden. De wethouder verwacht dat "als alles goed gaat" er dit jaar nog gebouwd kan worden.

Plan door omwonenden goed ontvangen
Op de plek van de voormalige wasserij kunnen twee tweekapswoningen en één vrijstaande woning gebouwd worden of één tweekapswoning en drie vrijstaande woningen. "Het is een flexibel plan", zegt wethouder Kok. "In november is er een informatieavond geweest voor de omwonenden", zegt Kok. "Er was een mooie belangstelling en het plan werd goed ontvangen. Er is daarna verder geen reactie meer gekomen op de plannen." Een voorontwerp heeft eveneens in november ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Binnenkort wordt het definitieve plan ter inzage gelegd. Als er dan ook geen inspraakreacties komen, kan B en W het plan definitief goedkeuren. Zijn er wel bezwaren, dan zal de gemeenteraad eerst het plan moeten goedkeuren.

"Omgeving fraaier, grond schoon"
De wasserijactiviteiten in het verleden hebben er wel voor gezorgd dat de grond vervuild is. Hiervoor is een saneringsplan opgesteld, dat moet worden voorgelegd aan de Provincie Gelderland, Een concept daarvan is inmiddels goedgekeurd. De vervuiling loopt als een pluim richting Boven-Slinge. In een gedempte beekarm wordt nog onderzocht of daar ook vervuiling aanwezig is. De sanering wordt betaald door de ontwikkelaar. De gemeente loopt geen financieel risico, ook niet voor de woningbouw. Wethouder Kok is blij over het plan. "De omgeving wordt fraaier en de grond wordt schoon." Na de uitvoering van het bouwplan is Aalten verlost van een plek, die verwaarloosd oogt en verder verpauperde.

Meer berichten