Jeugdlid Jeroen Jonker, (Nathan Posthumus niet op de ze foto) Bert Berghoef, voorzitter van de landelijke NBV, Kees Buurke en Karel Beernink, de jubilarissen en Gerard te Hennepe, voorzitter van NBV afdeling Aalten. Foto: PR
Jeugdlid Jeroen Jonker, (Nathan Posthumus niet op de ze foto) Bert Berghoef, voorzitter van de landelijke NBV, Kees Buurke en Karel Beernink, de jubilarissen en Gerard te Hennepe, voorzitter van NBV afdeling Aalten. Foto: PR (Foto: )

Jubilarissen en jeugd bij Aaltense imkervereniging

AALTEN - Twee hoogtepunten bij de jaarvergadering van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging afdeling Aalten: de huldiging van Kees Buurke en Karel Beernink, beide 25 jaar lid van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging, en de verwelkoming van twee jeugdleden: Jeroen Jonker en Nathan Posthumus.

Bert Berghoef, voorzitter van het landelijk bestuur van de NBV, was op dinsdag 16 april naar De Neeth gekomen om de jubilarissen te huldigen. Kees Buurke en Karel Beernink ontvingen uit zijn handen de NBV-speld. Secretaris Christel Frenken overhandigde de jubilarissen een bos bloemen van afdeling Aalten.
Karel Beernink werd lid in 1994, om al snel in het bestuur Geert Kämink op te volgen als voorzitter van de toenmalige VBBN-afdeling Aalten, nu NBV. Tot 2016 bekleedde hij deze functie en zat hij de vergaderingen voor. Deze bijeenkomsten waren gezellig, gemoedelijk, maar ook productief. Ook zette hij zich in voor de excursies naar onder andere het Korenburgerveen, Arboretum in Corle, Imker- und Glockenmuseum in Gescher, de bijen- en plantenmarkt in Winterswijk, en het pollenonderzoek op de Driemark. Karel sloot zijn bestuursperiode af in het jaar dat de imkervereniging het honderdjarig bestaan vierde, dat gepaard ging met de uitgave van een jubileumboek. Gevolgd door de realisatie van de bijenstal met educatieruimte bij kinderboerderij De Ahof.
Kees Buurke, was samen met Willem Stoelhorst jarenlang een 'twee-eenheid' in het imkeren. Daar waar nodig vulde de een de ander aan. Naast het imkeren stortte Kees zich ook op een aantal, aan bijen gelinkte, activiteiten. Begonnen als jeugdlid, nu met een schat aan ervaring. Vanwege al zijn verdiensten voor de bijen en de natuur werd ook deze jubilaris in de bloemen gezet. Momenteel is Kees regelmatig te vinden bij De Ahof, en ook kan hij bezoekers van de bijenstal voorzien van de nodige informatie en uitleg.

Jeugdleden
De voorzitter van de landelijke NBV was niet alleen naar De Neeth gekomen voor de uitreiking van de spelden aan de jubilarissen. Ook mocht hij namens de afdeling Aalten een gratis jeugdlidmaatschap aanbieden aan Jeroen Jonker en Nathan Posthumus. Dit tweetal heeft de afgelopen tijd enthousiasme, inzet en betrokkenheid voor de imkerij getoond, waarvoor de afdeling Aalten hen nu beloont. De vereniging hoopt dat dit een stimulans is voor deze jonge imkers.
In het voorjaar van 2019 is het landelijk dekkend netwerk van Regionale Ambassadeurs Biodiversiteit voor Bijen ingesteld met de eerste groep opgeleide ambassadeurs. De ambassadeurs treden op namens de NBV. Zij zijn in hun regio aanspreekpunt voor leden, ledenraadsleden, afdelingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van drachtverbetering. Ambassadeurs kunnen ook zelfstandig aansluiting zoeken bij regionale initiatieven en daarbij de belangen van de NBV en haar achterban behartigen. Tijdens de vergadering werd ook gemeld dat Cor Burger op zaterdag 13 april zijn diploma Regionaal Ambassadeur Biodiversiteit Bijen heeft behaald.
Net als vorig jaar heeft afdeling Aalten ook deze winterperiode weer een cursus korfvlechten georganiseerd, onder leiding van Hans Obbink. Dit jaar waren er vier deelnemers voor deze ambachtelijke cursus bij rustpunt De Maote. Zij ontvingen hiervoor een certificaat van hun leermeester.

Bestuurswisseling
Ook een bestuursverkiezing stond op de agenda. Secretaris Christel Frenken had aangegeven te willen stoppen met haar bestuursfunctie voor de NBV afdeling Aalten. Tot haar opvolger werd met algemene stemmen Dave Posthumus gekozen. De voorzitter bedankte Christel voor al haar inspanningen voor de vereniging en overhandigde haar een 'eigen' fles wijn.
Tot slot bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hun aanwezigheid, inbreng en enthousiasme voor de vereniging. Met elkaar zorgen zij ervoor dat de imkerij in de belangstelling komt doordat zij anderen informeren over het nut en de noodzaak van deze boeiende hobby.

Meer berichten