'Niet te streng zijn met eisen duurzaamheid voor bestaande panden'

AALTEN – In september 2018 werd in de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarin werd bepaald dat nieuw te bouwen woningen energieneutraal moeten zijn. Het voorstel werd met één stem voor aangenomen dankzij de stemmen van de Progressieve Partij, D66, ChristenUnie en Gemeentebelangen. Ruim een half jaar later werd het amendement al weer ter discussie gesteld. VVD, HMV, CDA en Gemeentebelangen dienden een motie in om minder stringent om te gaan met de eis voor energieneutraliteit.

Door Bernhard Harfsterkamp

Aanleiding voor de motie waren twee woningbouwplannen in Dinxperlo. De al bestaande panden hadden geen woonbestemming meer en worden daarom beschouwd als nieuwe woningen, waarvoor de eis van energieneutraliteit geldt. Voor het verbouwen van een oud pand blijkt deze eis echter moeilijk realiseerbaar. Daarom stelden de indieners van de motie voor andere eisen voor dit soort panden in te voeren. Johan Pennings, die in september voor de energieneutraliteitseis had gestemd, noemde de motie een mogelijk oplossing voor bestaande panden. "In principe wil ik uitgaan van energieneutraliteit, maar niks doen is ook niks gedaan. Dan heeft de duurzaamheid het nakijken."

Verkeerd signaal
Bert Weevers van de Progressieve Partij, een vurig pleiter voor duurzaamheid en energieneutraliteit, vond dat je na twee gevallen niet meteen het beleid moet wijzigen. Hij was er niet van overtuigd dat de energieneutraliteit niet haalbaar zou zijn. "We geven een verkeerd signaal af met deze motie. Het is niet goed om te zwabberen, waar duidelijkheid en een rechte rug gewenst is. Als een plan een keer sneuvelt op de eis van de energieneutraliteit, dan heeft het college nog altijd de mogelijkheid van buitenplanse afwijking. Kortom, de oplossing is er al." Wethouder Ted Kok bevestigde dat deze vorm van maatwerk mogelijk is.

'Volg het bouwbesluit'
De wethouder zei ook dat hij in september al haf gewaarschuwd dat de extra eis problemen zou opleveren bij de herbestemming van winkelpanden in de kernen. Kok zei niet tegen de motie te zijn, maar vond dat je net zo goed de eisen van het bouwbesluit kunt volgen. Daarin staan alle eisen ten aanzien van de energie al in. Na een schorsing zei Gerbert Nvis (VVD) daarna namens de indieners dat ze de motie wilden intrekken als de wethouder wilde toezeggen met een notitie te komen, waarin hij uitlegt hoe het bouwbesluit kan worden toegepast om de geconstateerde problemen op te lossen. Wethouder Kok zegde dit toe. Waarschijnlijk betekent dit dat in de toekomst voor nieuw- en verbouw alleen gewerkt zal worden met het bouwbesluit en dat de eis van energieneutraliteit wordt geschrapt.

Meer berichten