Trainingen voor agrarische ondernemers

Vervolg op keukentafel-gesprekken

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het aanbieden van trainingen voor agrarische ondernemers. "Dit komt voort uit de tweehonderd keukentafelgesprekken die vorig jaar zijn gevoerd met de agrariërs", zegt wethouder Joop Wikkerink. Met tachtig van hen is een individueel coachingstraject ingezet. Daarbij zijn ook trainingen aangeboden. "Daarvoor hebben zo'n 33 ondernemers belangstelling getoond." De wethouder noemt het fase twee van 'Platteland Aalten in beweging', het project met ondersteuning en advies voor agrarische ondernemers.

Nog plek om deel te nemen
"Belangstellenden kunnen zich nog steeds opgeven", zegt de wethouder. "Er is nog wel plek." Tot nu toe is voor de workshop bedrijfsbeëindiging en –opvolging de meeste belangstelling. De focus is daarbij iets verlegd naar hoe je ander werk kunt vinden, want er stoppen ook landbouwers die nog lang niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De thema's van de andere workshops zijn motivatie, verdienmodellen, partners in het bedrijf en toekomst. "Het heeft allemaal met de toekomst te maken."

Enkele boeren uit Oost Gelre zullen eveneens bij de trainingen aanschuiven. Ook daar zijn vorig jaar keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers gevoerd.

Project krijg navolging in Regio Achterhoek

De gemeente Aalten is vorig jaar gestart met het in beeld brengen van de problemen waar de agrarische ondernemers tegenwoordig tegen aanlopen. Eerst werden brieven gestuurd, daarna werd telefonisch contact gezocht en een keukentafelgesprek aangeboden. Daarvan maakten tweehonderd agrariërs gebruik. Uit het verslag van al die gesprekken bleek dat veel landbouwbedrijven zich zorgen maakten over de toekomst en dat de hulp die de gemeente aanbood op prijs werd gesteld. Met tachtig bedrijven werd daarna een coachingstraject opgestart. Soortgelijke projecten waren er in Oost Gelre en Berkelland. Inmiddels hebben ook andere gemeenten belangstelling getoond voor de aanpak, die daarom is opgenomen in de deal, die de Regio Achterhoek heeft afgesloten met het Rijk. Zodra die helemaal is ingevuld zullen andere gemeenten zoals Winterswijk gesprekken voeren met agrariërs om daar de problemen in kaart te brengen.

Meer berichten