Van links naar rechts Jan Helmink, Marianne te Linde en Richard Jongetjes. Foto: Iris Jansen
Van links naar rechts Jan Helmink, Marianne te Linde en Richard Jongetjes. Foto: Iris Jansen

Ondernemersbijeenkomst voor ZZP'ers en kleine ondernemers

AALTEN - Op donderdagavond 4 april vindt in 't Romienendal in Aalten de tweede ondernemersbijeenkomst voor ZZP'ers en kleine ondernemers plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door Jan Helmink (Jarbon), Richard Jongetjes (Talentverbinder) en Marianne te Linde (Aaltense Uitdaging). Na een succesvolle eerste bijeenkomst in 2018, willen de organisatoren nog meer zelfstandigen en ondernemers de kans bieden, om tegen een klein bedrag van 8,50 euro aan diverse workshops op het gebied van ondernemen deel te nemen. Uiteraard is er volop mogelijkheid vragen te stellen en te netwerken. De avond begint om 18.30 uur

Door Iris Jansen

In gesprek met de organisatoren blijkt dat de eerste bijeenkomst in 2018 meteen zijn vruchten heeft afgeworpen met name door de oprichting van een broodfonds.

Waarom is het voor ZZP'ers en kleine ondernemers zo interessant om hieraan deel te nemen?
Helmink: "Voor de middenstand en de grote bedrijven zijn er genoeg initiatieven en ondersteunende organisaties, maar je ziet dat zelfstandigen en kleine ondernemers nog steeds tussen de wal en het schip vallen, terwijl zij toch een heel kwetsbare groep zijn. Op het moment dat de economie aantrekt en er genoeg werk is lukt het allemaal wel, maar er gaat een hoop belangrijke informatie en adviezen aan deze groep voorbij. Of vanwege te weinig tijd, of omdat de kosten voor het vragen van advies gewoonweg te hoog zijn. Er worden veel onnodige fouten gemaakt in de bedrijfsvoering en dat kan grote gevolgen hebben voor gezinnen of voor de banen van werknemers. Daarom bieden wij tijdens deze bijeenkomst diverse thema's aan in de vorm van workshops. Aan bod komen zoal het voeren van een administratie, belastingadviezen, subsidieregelingen, arbeidsongeschiktheidsverzekering versus broodfonds en gegevensbescherming, de zogenoemde AVG. Wij bieden zo een prachtige gelegenheid om lastige thema's eens nader te belichten."

Wie kunnen hieraan deelnemen?
Jongetjes: "Iedereen! Het is echt voor iedereen bedoeld, ook voor ondernemers die buiten de gemeente Aalten wonen of werken. Of je nu een nagelstudio wilt beginnen, of als zelfstandige in de bouw werkt of een garage hebt met tien werknemers. Maar, en dat willen we echt benadrukken, de avond is ook bedoeld voor agrariërs. Ook zij zijn ZZP'ers en zijn van harte welkom. En wanneer we op 4 april niet helemaal met de thema's aan deze doelgroep tegemoet komen, kunnen we de volgende keer wat meer gespecialiseerde onderwerpen aan bod brengen. Een van mijn taken binnen de gemeente Aalten is armoedebestrijding. ZZP'ers en kleine ondernemers zijn nu eenmaal een kwetsbare groep en wanneer zaken niet lopen zoals gewenst, heeft dat vaak grote gevolgen voor hun gezinnen en met name voor de kinderen. Je krijgt dan vaak te maken met verkapte armoede, zoals we tijdens de crisis enkele jaren geleden vaak tegen kwamen. Daarom vinden wij het belangrijk om via deze laagdrempelige wijze steun en advies aan te bieden. Je moet juist de goede tijden gebruiken om in de slechte tijden te kunnen overleven. Wij willen daar graag bij helpen."

Welke onderwerpen komen zoal aan bod?
Te Linde: "We zijn blij dat we zoveel enthousiaste sprekers aan deze avond konden verbinden. Dan wil ik graag Bert Mateman noemen van Mateman Advies & Administratie. Hij is tevens adviseur op agrarisch gebied en ook op de hoogte van de agrarische regelgeving. Maar ook Stefanie te Beest van Studio Werkplezier, die mensen kan adviseren omtrent het opzetten van een eigen bedrijf of hoe je je onderneming juist weer vlot kan trekken én Jurgen van de Kamp van financieel adviesbureau Fivaris uit Aalten, zijn belangrijke sprekers. En als ik denk aan die lastige regelgeving omtrent de AVG, de Algemene Verordening Persoonsbescherming, ben ik blij dat Gerbrand van Noort van Computer- en Elektrotechniek Services (C & ES) en Daniëlle Radstake van Mevrouw de Juriste alles komen vertellen hoe je je onderneming AVG-proof maakt en hoge boetes kan voorkomen. Een lastig onderwerp, dat nu eens begrijpelijk wordt uitgelegd."

In het begin kwam al even het broodfonds ter spake. Jan, jij bent penningmeester van het Broodfonds Achterhoek. Kun jij eens uitleggen wat daarmee bedoeld wordt?
Helmink: "Het Broodfonds is een collectieve voorziening voor arbeidsongeschiktheid, ontwikkeld dóór en vóór ondernemers. Een lokaal Broodfonds bestaat uit minimaal twintig tot maximaal vijftig ondernemers, die elkaar kennen en vertrouwen en die elkaar financieel steunen bij ziekte. Daarvoor wordt elke maand een vast bedrag opzij gezet. Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen schenkingen om van te leven. Die kun je maximaal twee jaar achtereen krijgen. Het idee is in 2006 door enkele mensen ontwikkeld en bleek zo succesvol dat het initiatief zich over heel Nederland heeft verspreid. Het Broodfonds Achterhoek is opgericht in 2014 en in 2018 het Broodfonds in de gemeente Aalten. Dat zit nu vol en er zijn plannen om een tweede Broodfonds op te richten. Onder het thema Broodfonds versus Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zullen Jurgen van de Kamp van Fivaris en ik alle voor- en nadelen van beiden eens goed op een rijtje zetten. Het is natuurlijk een belangrijk thema want om als zelfstandige ziek te worden is voor vele ondernemers een grote angst."

Hoe is de avond opgebouwd?
Jongetjes: "De avond zal gepresenteerd worden door columnist en presentator Frans Miggelbrink uit Terborg. Zijn levensmotto is: geen dag hetzelfde, en dat geldt ook voor ondernemers. Te Linde: "Er zijn twee rondes met workshops waaruit mensen kunnen kiezen. Dat moet tevoren bij de aanmelding via de website aangegeven worden. Als afsluiting volgt dan voor iedereen de workshop AVG. De avond zal ongeveer 22.00 uur afgelopen zijn en daarna kan er nog worden nagepraat. We hopen dat veel mensen deze mooie gelegenheid zullen benutten en zich gesteund voelen door dit initiatief."


www.zzpdag-aalten.nl

Meer berichten