Collecte voor slachtoffers van oorlogen en rampen

AALTEN - In de week van 24 tot en met 30 maart collecteren vrijwilligers in Aalten voor stichting ZOA. Deze hulporganisatie vraagt aandacht voor de ruim 68 miljoen mensen die momenteel op de vlucht zijn voor oorlogen, natuurgeweld of onderdrukking. De opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.

De collecteweek in de gemeente wordt georganiseerd door de Werkgroep ZOA Aalten. "Je moet er niet aan denken dat je door een oorlog of een natuurramp alles kwijtraakt", zegt de werkgroep. "Toch overkomt dit ieder jaar tienduizenden mensen. De medewerkers van ZOA vangen hen ter plekke of in een buurland op en helpen daar de mensen met de meest noodzakelijke goederen. Ook na een ramp blijft ZOA om te helpen totdat de mensen weer op eigen kracht verder kunnen."
Wie de collectant misloop of geen geld in huis heeft kan ook anders doneren. Door 'ZOA' te sms'en naar 4333 draagt men eenmalig 1,50 euro bij.

Meer berichten