Foto:

Pluim voor Aaltense reumacollectanten

AALTEN - Reuma Nederland heeft in Aalten collectanten en wijkhoofden in het zonnetje gezet, die zich al tien, twintig, dertig jaar of zelfs meer hebben ingezet voor het Reumafonds. Een van hen was mevrouw Femmi Klein Wolterink, die al vijftig jaar voor het fonds heeft gecollecteerd. Ze werd daarvoor bedankt met een bos bloemen en een leuke attentie.

Het Reumafonds realiseert zich terdege dat zonder de inzet van al die collectanten door de jaren heen, de opbrengst niet zou zijn wat die nu is. Wie zich ook wil inzetten voor Reumafonds Nederland kan zich aanmelden op onderstaande website.

www.Reumanederland.nl

Meer berichten