Het Armenpad komt uit bij de Wilhelminaschool. Foto: Collectie Leo van der Linde
Het Armenpad komt uit bij de Wilhelminaschool. Foto: Collectie Leo van der Linde (Foto: )

Presentatie Bezield Erfgoed omlijst met lezingen en tentoonstellingen

Naslagwerk en kijkboek

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Na zeven jaar werk is het boek Bezield Erfgoed van Jos Wessels klaar om gedrukt te worden. Per dorp en buurtschap worden 559 straten, zandwegen, paden, steggen en gängeskes beschreven. Ook is er aandacht voor ongeveer 550 rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke objecten. Het boek wordt gepresenteerd op de open monumentendag op 14 september. Maar belangstellenden kunnen al eerder kennis maken met de inhoud, want vanaf 5 juli is er al op drie plekken een tentoonstelling te zien met foto's en teksten uit het boek. Ook gaat Wessels vanaf half mei op pad met een presentatie van de straten en markante gebouwen.

Meer dan 600 foto's
Met de presentatie gaat Wessels naar alle buurtschappen en dorpen, zodat de inhoud elke keer zal verschillen. De tentoonstellingen worden gehouden in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten, het Grenslandmuseum in Dinxperlo en het Grachthuys in Bredevoort. Voordat de straten en monumenten worden besproken, bevat Bezield Erfgoed eerst een inleidend deel waarin beknopt het ontstaan van het landschap wordt beschreven en de geschiedenis van de wegen en de grens. Het boek is geïllustreerd met meer dan 600 foto's. Dat zijn deels historische foto's uit de verzamelingen van Leo van der Linde, Ben Maandag en Bertie Rave. De foto's uit de huidige tijd zijn afkomstig van het Monumenten Advies Bureau Nijmegen en van Jos Wessels zelf. Bezield Erfgoed is daarom niet alleen een naslagwerk geworden, maar ook een boek waarin veel te bekijken is.

Voorintekenen voor lagere prijs
De gemeente Aalten, de provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben de uitgave gesubsidieerd. Ook zijn er bijdragen van de educatieve werkgroep Basisonderwijs de Gaostok en de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch, die het boek van 384 pagina's bovendien uitgeeft. De Gaostok zal op basis van het boek ook een digitaal project maken voor de basisscholen. Door deze financiële bijdragen kan de prijs laag gehouden worden en zal het boek 29,95 euro kosten. Tot 15 mei is er echter ook de mogelijkheid om voor in te tekenen voor een prijs van 22,50. Dit kan door naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres te sturen naar bezielderfgoed@adwhistorie.nl .

Voor het Aaltens Nieuws heeft Jos Wessels een voorproefje geselecteerd over het Armenpad.
"Gängesken van Hogestraat –tussen de huisnummers 21 en 33- tot Dalweg nabij de voormalige Wilhelminaschool. Dalbuurt. Het begint als een particuliere inrit. Curieus dat de nummers 23 tot en met 31 in de Hogestraat ontbreken. Rechts van dit gängesken stonden vroeger acht armenhuisjes onder één dak van de katholieke kerk. Een woning was 14 m2 groot. De bewoners kregen van de kerk hout, turf, graan en textiel en één keer per week een warme maaltijd. De grond werd later aangekocht door dokter Hartman die de huisjes liet afbreken (1937) en het terrein aan de natuur overliet. Zo is er een rustiek stukje Aalten ontstaan, midden tussen de bebouwing. Het pad wordt letterlijk overschaduwd door een aantal monumentale bomen."

Meer berichten