Marianne te Linde en Bennie Bruggink in gesprek over de plannen. Foto: Iris Jansen
Marianne te Linde en Bennie Bruggink in gesprek over de plannen. Foto: Iris Jansen

Aaltense Uitdaging werkt acht uur over voor Heurnse Veld

DE HEURNE - Samen met het Heurns Belang organiseert de Aaltense Uitdaging op 28 maart bij Café Bruggink in De Heurne een werkbijeenomst in het kader van het 8 Uur Overwerk-evenement. In 2004 bedacht een groep creatieve mensen uit Nederland, de Nieuwe Garde, dit netwerkevenement dat intussen is uitgegroeid tot een wereldwijd event. De bedoeling is om jaarlijks eind maart binnen acht aaneengesloten uren met professionals aan de slag te gaan voor een goed doel. Aansluitend wordt een uitgewerkt plan gepresenteerd. Daarmee is het een evenement dat volledig past binnen de doelstelling van de Aaltense Uitdaging.

Door Iris Jansen

Manager van de Aaltense Uitdaging, Marianne te Linde, en voorzitter Bennie Bruggink van het Heurns Belang, vertellen hoe de samenwerking tot stand is gekomen.
Bruggink: "De afgelopen jaren hebben we natuurlijk al wel het een en ander gelezen en gehoord over de Aaltense Uitdaging. Toen we een plan hadden gemaakt voor een nieuwe bestemming voor het Heurnse Veld, vonden we als bestuur dat we maar eens contact moesten zoeken. Aangezien het om meerdere aanvragen ging, opperde Marianne dat het een prima idee was om met ons plan naar de Beursvloer bij de firma Hoopman in IJzerlo te komen."

"Daar kwam Willy Baten van de werkgroep Heurnse Veld in contact met Marleen Ottevanger", vertelt Marianne verder. "Gezien de omvang van het plan maar ook omdat er toen nog te weinig concrete vragen waren, zagen we hierin meteen een mooi project voor 8 Uur Overwerk. Het plan heeft echt potentie maar dient verder uitgewerkt te worden voordat we zaken echt kunnen matchen. Dat gaan we nu concreet maken op 28 maart. Aan de hand van het plan hebben onze matchgroepleden Heurnse bedrijven benaderd en uitgenodigd die hierin een rol kunnen spelen. Ook andere organisaties zoals Figulus, Achterhoek in Beweging en enkele adviseurs met kennis van fondsenwerving en subsidieaanvragen hebben hun expertise toegezegd. We pakken het dus breed aan. Ook de wethouders Kok, Veldhuizen en Wikkerink hebben hun komst toegezegd. Als Aaltense Uitdaging 'managen' we het evenement. De opzet wordt een beetje zoals de Beursvloer, maar dan met bekende spelers en duidelijke vragen. Om 17.00 uur open ik het gebeuren en na een korte introductie van enkele sprekers, zullen diverse projecten per thematafel besproken worden. Die gesprekken worden per tafel begeleid door een van onze matchgroepleden en de deals en afgesproken werkzaamheden worden beschreven zodat daar later geen onduidelijkheden over komen, dat is voor alle partijen belangrijk. En ook hier geldt: alles gaat met gesloten beurs, dus met kennis, manuren en materialen."

Bruggink: "Mooi dat Jan van der Horst, van basisschool De Höve, ook enthousiast is. Maar ook de kinderen vinden het een mooi plan en willen graag meepraten over het project. Enkele kinderen van de school zullen bij de start op 28 maart aanwezig zijn. We vinden het belangrijk om hen erbij te betrekken. Tenslotte gaat het ook om een stuk natuureducatie waarbij zijzelf een grote rol gaan spelen zoals bij de aanleg en onderhoud. Het mooie is dat het Heurnse Veld centraal gelegen is en voor iedereen goed bereikbaar is; ouders en grootouders kunnen zo ook een begeleidende rol gaan spelen. Zo moet het Heurnse Veld niet alleen een veilige maar ook een actieve plek worden voor jong en oud. Op 9 mei zullen we het uitgewerkte plan presenteren tijdens de ledenvergadering van Heurns Belang."

"We hopen op 28 maart een constructieve avond te kunnen afsluiten met concrete afspraken. Het bestuur en de matchgroepleden van de Aaltense Uitdaging zijn net zoals de werkgroep Heurnse Veld erg enthousiast over dit mooie plan en hopen op vele mooie toezeggingen vanuit de Heurnse bedrijven", aldus Marianne.
 

Meer berichten