De Koppelkerk. Foto: Bernhard Harfsterkamp
De Koppelkerk. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Waarschijnlijk structurele subsidie voor Koppelkerk

Voor 2019 al eenmalig 19.000 euro voor activiteiten

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In het najaar van 2015 kon de Koppelkerk in Bredevoort starten met activiteiten. In ruim drie jaar zijn er vele tentoonstellingen, lezingen, concerten en ontmoetingen georganiseerd. Al snel bleek de Koppelkerk te voorzien in een behoefte en veel bezoekers te trekken uit de gemeente Aalten, maar ook van daarbuiten. Het was een goede aanleiding om in het najaar van 2017 een structurele activiteitensubsidie bij de gemeente aan te vragen. Het ziet er naar uit dat de Koppelkerk die gaat krijgen. Eerst eenmalig 19.000 euro in 2019. Voor de jaren daarna zal de gemeenteraad gevraagd worden een zelfde bedrag in de meerjarenbegroting op te nemen. "Top!", reageert directeur Sylvia Heijnen. "De vlag kan uit."

'Activiteiten bijzonder en van een hoog niveau'
De Koppelkerk heeft sinds 2015 regelmatig financiële ondersteuning van de gemeente gehad. Zo kon er gestart worden met een bijdrage vanuit het Naoberfonds. Daarna zijn er projectsubsidies geweest voor tentoonstellingen en educatieve activiteiten. Toch was er behoefte aan een vast gemeentelijk budget. Binnen de gemeente werd daar aanvankelijk aarzelend op gereageerd. De lijn was dat eenmalige activiteiten- en investeringssubsidies worden gegeven en geen structurele bedragen, hoewel een aantal culturele instellingen wel een vast jaarbudget heeft. De gemeente wil nu echter ook de Koppelkerk een structurele jaarlijkse bijdrage geven. "We zijn hierover positief", zegt burgemeester Anton Stapelkamp. "De Koppelkerk heeft zich goed ontwikkeld in drie jaar. Ze voegen iets toe aan het bestaande aanbod in de Achterhoek. De activiteiten zijn bijzonder en van een hoog niveau."

Belangrijk voor de leefbaarheid van Bredevoort
De Koppelkerk is bovendien belangrijk geworden voor de leefbaarheid in Bredevoort, vindt de burgemeester. "Het is een brede club met veel vrijwilligers die het professioneel aanpakt. Het is een belangrijke toevoeging aan het aanbod in Bredevoort, die voor extra toeloop zorgt. Dat heeft positieve economische gevolgen. De Koppelkerk is toch een trekker geworden en dat is hartstikke goed." Een van de kwetsbare punten van Bredevoort was dat er te weinig activiteiten waren, maar dat is met de aanwezigheid van de Koppelkerk veranderd. Van de 19.000 euro die er nu beschikbaar komt, is er 5000 euro bestemd voor grensoverschrijdende activiteiten. De activiteitensubsidie voor de Koppelkerk kon nog niet meteen structureel worden, omdat de instelling niet als organisatie in het kunst- en cultuurbeleid is opgenomen die daarvoor in aanmerking komt. Dat beleid wordt dit jaar herzien en dan wordt de Koppelkerk toegevoegd.

Een mooi begin
De Koppelkerk kan in de toekomst nog wel steeds een beroep doen op projectsubsidies. "Maar niet elke keer voor een volgende expositie. Een project moet wel vernieuwend zijn", zegt de burgemeester. Sylvia Heijnen vindt de 19.000 euro een mooi begin. "Het is al duizend keer meer dan het was." De Koppelkerk had 40.000 euro aangevraagd, maar met dit bedrag wordt het in ieder geval gemakkelijker om rond te komen. Telkens overal subsidie moeten aanvragen kost veel tijd en Heijnen is ook druk met de activiteiten zelf en het aansturen van de vrijwiliigers. "Daar heb ik mijn handen al aan vol." Toch zal het nodig blijven om telkens eenmalige middelen binnen te halen. Daar heeft Heijnen wel vertrouwen in, want dat is de laatste drie jaar ook gelukt. De Koppelkerk is ook nog bezig met een subsidieaanvraag voor de verduurzaming van het gebouw. Hiervoor was in principe al geld beschikbaar gesteld vanuit de Europese LEADER-gelden. Ook de gemeente Aalten wilde co-financieren, maar de provincie Gelderland die uiteindelijk de definitieve beslissing neemt wees de aanvraag toch af. De aanvraag wordt nu zodanig aangepast dat de provincie ook akkoord kan gaan.

Meer berichten