Zonnepanelen op het dak van het gymlokaal en op de schuine daken van 't Grachthuys. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Zonnepanelen op het dak van het gymlokaal en op de schuine daken van 't Grachthuys. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Slechts 24 zonnepanelen gymlokaal voor ECB

Gemeente geeft energieneutraal worden eigen organisatie voorrang

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Vorig jaar maart wilde de gemeente nog het dak van het gymnastieklokaal bij het Grachthuys ter beschikking stellen voor het plaatsten van zonnepanelen aan de Energiecoöperatie Bredevoort (ECB). Burgemeester en wethouders gaven toen wel aan dat er eerst nog bekeken moest worden of het dak geschikt was om zonnepanelen te dragen. Dat blijkt zo te zijn. Er kunnen 144 panelen aangebracht worden, die de gemeente grotendeels zelf wil gebruiken voor de eigen energiebehoefte. Wethouder Martin Veldhuizen is blij met het voorstel. "In het raadsprogramma hebben wij afgesproken", zegt hij, "dat de gemeentelijke organisatie in 2030 energieneutraal wil zijn. Daarom hebben we zonnepanelen voor ons zelf nodig."

Koerswijziging gemeente
De ECB is op de hoogte van de koerswijziging van de gemeente. In september is er een gesprek geweest, waarin is aangegeven dat de gemeentelijke gebouwen, die daarvoor geschikt zijn, gebruikt zullen worden om er zonnepanelen op te plaatsen. Wethouder Veldhuizen verwacht binnenkort een besluit over de gemeentewerf. Ook wordt er naar andere gymlokalen en sporthallen gekeken. Voorlopig heeft de gemeente genoeg aan 96 panelen om het energieverbruik van de gymzaal in Bredevoort te dekken. Omdat er rekening wordt gehouden met een stijgend energieverbruik reserveert de gemeente ook nog 24 panelen extra voor de toekomst. De energie die door de resterende 24 zonnepanelen wordt opgewekt wordt ter beschikking gesteld aan de ECB. De panelen blijven wel in eigendom van de gemeente.

Voldoende plek elders
De ECB is vorig jaar met een project gestart waarbij gebruikt wordt gemaakt van de postcoderoosregeling. Met zo'n project zoeken verschillende bewoners uit een postcodegebied, van wie het eigen huis ongeschikt is, onder andere omdat zonnepanelen monumentale panden ontsieren, een geschikt dak om gezamenlijk zonnepanelen te kunnen plaatsen. De deelnemers aan een postcoderoosregeling krijgen vijftien jaar lang een korting op hun energiebelasting. De ECB heeft daarvoor 500 zonnepanelen nodig. Daarvan kunnen er honderd geplaatst worden op de schuine daken van het Kulturhusgedeelte van het Grachthuys zelf. Volgens wethouder Veldhuizen heeft de ECB inmiddels voldoende locaties gevonden om de overige zonnepanelen kwijt te kunnen.

Meer berichten