Ook de voortuinen worden gesaneerd. Foto: Frank Vinkenvleugel
Ook de voortuinen worden gesaneerd. Foto: Frank Vinkenvleugel

Tegemoetkoming kosten onderzoek mogelijke explosieven op speelterrein Bijvank

DINXPERLO - De kosten van het onderzoek naar explosieven op het speeltuinterrein de Bijvank in Dinxperlo kunnen deels worden verhaald op het Rijk.

Door Bernhard Harfsterkamp

In 2017 werden asbestdeeltjes gevonden in een speeltuin tussen de Bijvank en de Nieuwstraat, toen hier begonnen werd met de plaatsing van nieuwe speeltoestellen. De asbestdeeltjes waren afkomstig van het asbestdak van timmerfabriek Bribus. De gemeente Aalten heeft van de provincie Gelderland opdracht gekregen de speeltuinlocatie te saneren. Daarna werden ook de tuinen van aangrenzende woningen onderzocht. Aan de sanering hiervan wordt op dit moment nog gewerkt. Omdat de oorzaak een bom was is het gebied ook onderzocht op niet gesprongen explosieven. "Die zijn niet gevonden", zegt wethouder Martin Veldhuizen, "alleen granaatscherven en hulzen." De kosten van het onderzoek kunnen deels bij het Rijk in rekening worden gebracht. Daarvoor moet de gemeenteraad voor 1 april een verzoek in dienen. Burgemeester en wethouders vragen de raad om hierover een besluit te nemen.

De kosten van de sanering worden door de Provincie betaald. Voor de kosten van het onderzoek naar de explosieven (28.450 euro) is een vergoeding mogelijk van het Rijk, maar daarvoor komt de provincie niet in aanmerking. Die moet door de gemeente aangevraagd worden. Hiervoor bestaat een zogenaamd suppletiefonds, dat 70% van de kosten vergoedt. De overige 30% wordt door de provincie betaald. De mogelijke aanwezigheid van explosieven is voor de gemeente Aalten aanleiding om andere verdachte gebieden in kaart te brengen om een Explosieven Kansenkaart op te stellen. Verwacht wordt dat de kaart in oktober van dit jaar klaar zal zijn. Bij de kaart worden beleidsregels geformuleerd, zodat duidelijk zal zijn hoe met de verdachte gebieden om zal worden gegaan.

Meer berichten