Bijeenkomst van KBO en PCOB Aalten/Bredevoort

AALTEN - De eerstvolgende gezamenlijke bijeenkomst van de PCOB en KBO Aalten/Bredevoort is op donderdag 21 februari van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur in de brandweerkazerne, Tramstraat 1 in Aalten.

In de brandweerkazerne in Aalten vertelt postcommandant Harm Hoftiezer over de geschiedenis van het Aaltense korps aan de hand van allerlei foto´s en dia's. Verder vertelt hij hoe de brandweergroep nu werkt en is er een rondleiding door de kazerne en langs een paar auto´s mogelijk. Een belangrijk onderdeel van zijn presentatie is ook de brandveiligheid in huis zijn.
Iedereen van is van harte welkom; het bestuur ziet ook graag gasten verschijnen.

Meer berichten