Toekomstige brugklassers en ouders op open avond Schaersvoorde

AALTEN - Op dinsdag 29 januari was er op Christelijk College Schaersvoorde een open avond. Deze avond is bedoeld voor leerlingen van de basisschool uit groep 7 en groep 8. Tijdens de open avond kunnen leerlingen alvast een kijkje nemen op hun mogelijk toekomstige middelbare school. Uiteindelijk zullen ze een keuze moeten maken naar welke middelbare school zij graag willen gaan. Tijdens de open avond presenteren de docenten hun vak in een lokaal. De leerlingen kunnen rustig door de verschillende lokalen lopen en vragen stellen aan docenten.

Door Eva Schipper

Het viel de docenten dit jaar op dat de drukte veel meer verspreid was in vergelijking tot andere jaren. Ook merkte aardrijkunde docent Henk Adriaanse op dat de ouders dit jaar al erg goed op de hoogte waren van het schoolsysteem.
Biologiedocent Stefan Kampshof benadrukt dat hij het erg belangrijk vindt dat de leerlingen een goede schoolkeuze maken. "Je moet de keuze echt op gevoel maken en minder met de ratio." Stefan vond het erg leuk om te zien dat de leerlingen een onderzoekende houding hadden en graag van alles wilden weten. Zo was er een basisschoolleerling die in een uilenbal een made had gevonden. Deze wilde hij dan ook graag onder de microscoop verder onderzoeken.

Ook was er op de open avond een bandje aanwezig. De band bestond uit leerlingen van de muziekklas. De leerlingen van Schaersvoorde hebben op eigen initiatief een bandje gevormd en ze hebben heel wat uren gerepeteerd. Muziekdocent Jolande Teeuw is erg trots op haar leerlingen. "Het feit dat mijn leerlingen dit in minder dan twee weken voor elkaar krijgen, zegt genoeg. Ze hebben zelf een repertoire opgesteld en met een prachtig mooi muzikaal resultaat."
De conciërges Richard en Johnny hebben ook een belangrijke rol in het open huis gehad. Ze zijn de hele week al in de weer geweest met de voorbereidingen. "We vinden het gezellig druk in de school en het is een meer dan geslaagde avond."

Hoe geslaagd, dat zal straks blijken uit de aanmeldingen in de brugklas voor het volgend schooljaar.

Meer berichten