Pim Leemreise laat zien hoe het oude landschap beter tot zijn recht kan komen. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Pim Leemreise laat zien hoe het oude landschap beter tot zijn recht kan komen. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Geef het historische landschap de ruimte bij Groot Deunk

'Een beeld zegt meer dan duizend woorden'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Dinsdag 15 januari kan er ingesproken worden over het bestemmingsplan voor Groot Deunk, het voormalige asielzoekerscentrum, tijdens het Ronde tafelgesprek (RTG) ruimte. Pim Leemreise wachtte dat niet af en nodigde afgelopen zaterdag gemeenteraads- en RTG-leden uit bij Groot Deunk zelf. Leemreise heeft een plan voor natuur en landschap gemaakt voor het terrein. "Zo'n plan moet je laten zien. Een beeld zegt meer dan duizend woorden." Hij vindt dat in het bestemmingsplan natuur en landschap er bekaaid van af komt. Leemreise beschouwt dat als een gemiste kans. Al wandelende over en langs de ruim drie hectare van het terrein probeerde hij de politici te overtuigen van zijn visie.

Pim Leemreise woont in de buurt van Groot Deunk en heeft samen met een andere buurtbewoners, Joris Ernst, een voorstel gemaakt waarin zij aangeven hoe natuur en landschap bij Groot Deunk meer recht kan worden gedaan. Zij hebben daarbij gekeken naar hoe het landschap er daar vroeger uitzag en willen op de eerste plaats dat het "historische" landschap weer beter zichtbaar wordt. Groot Deunk ligt op de rand van het Oost-Nederlands plateau. De rand van het plateau is hier niet meer goed zichtbaar, omdat de gebouwen op het terrein het gezicht belemmeren. Maar ook als het bestemmingsplan de instemming krijgt van de gemeenteraad zal het oude cultuurlandschap hier niet optimaal beleefd kunnen worden. B en W hebben de raad immers voorgesteld het grootste deel van het buitenterrein van Groot Deunk een landbouwbestemming te geven. Er kan dan een bomenkwekerij komen of maïs worden verbouwd. In beide gevallen wordt het zicht op het oude landschap niet hersteld.

Vleermuizen
Het grootste deel van de gebouwen op Groot Deunk worden gesloopt. Eén gebouw komt beschikbaar voor de Oranjevereniging Barlo voor hun activiteiten. Een ander gebouwtje blijft vanwege de aanwezige vleermuizen staan. Op het buitenterrein zou er extra ruimte voor natuur en landschap en voor landbouwactiviteiten komen. De grond die beschikbaar komt voor de landbouw wil de gemeente verkopen. Wethouder Kok noemde het eerder een bestemmingsplan dat tegemoet komt aan de wensen van iedereen en een groot draagvlak heeft bij de omwonenden. Leemreise en Ernst, beide zijn werkzaam in de natuursector, zeggen dat er geen sprake is van verbeteringen voor natuur en landschap. In het plan is slechts het bestaande groen gehandhaafd. Leemreise denkt zelfs dat als het bestemmingsplan wordt vastgesteld er zelfs minder natuur aanwezig zal zijn.

Moois
Leemreisezegt ook dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) het terrein voor één euro heeft overdragen aan de Aaltense gemeenschap en niet aan de gemeente. "Maak er iets moois van voor de bewoners van Aalten, zo heb ik het altijd begrepen', zegt hij. "Dat kun je hier doen door het historische cultuurlandschap te herstellen. Daardoor werden wij ook gemotiveerd er over na te denken." Daarom heeft hij zijn plan toegelicht aan de buurtbewoners. Leemreise bespeurde alleen enthousiasme. Totdat na de pauze de buurman van Groot Deunk, boomkweker Rendering, liet weten niet enthousiast te zijn en meer natuur als bedreiging voor zijn bedrijf te zien. Volgens Leemreise kwam er daarna een compromis tot stand, waarbij natuur en landschap en de Aaltense gemeenschap hebben verloren. Of de raads- en RTG-leden de visie van Leemreise en Ernst delen zal pas in de gemeenteraadsvergadering van 29 januari blijken. In ieder geval zullen zij een persoon in herinnering hebben die vol enthousiasme en met kennis voor meer natuur en landschap pleitte. Hoeveel draagvlak er is voor het bestemmingsplan in zijn huidige vorm of voor de plannen van Leemreise zal dinsdag blijken, als er ingesproken kan worden in de RTG Ruimte.

Meer berichten