Jan en Hermien Veldhuis. Foto: Frank Vinkenvleugel
Jan en Hermien Veldhuis. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

Gemeentelijke eremedaille voor Jan Veldhuis

Kroon op werk voor Dinxperlo en de Heurne

Door Bernhard Harfsterkamp

BREDEVOORT - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten werd voor de zesde keer de eremedaille uitgereikt. Met de medaille wordt waardering getoond voor vrijwilligerswerk. Dit jaar werden voor het eerst drie personen hiervoor genomineerd. Aangezien één persoon niet in aanmerking wilde komen voor de eremedaille, moest de commissie erepemedaille een keuze maken tussen Jan Veldhuis uit de Heurne en Leo van der Linde uit Aalten. "Twee bijzondere mensen", zei burgemeester Anton Stapelkamp. "Twee kanjers." Daarna overhandigde hij de eremedaille aan Jan Veldhuis.

Waardering
De 'oude' gemeente Dinxperlo kende in het verleden de zilveren legpenning van verdienste. "De nieuwe gemeente Aalten heeft dat met enige vertraging over genomen in 2012", vertelde de burgemeester. Stapelkamp noemde de Aaltense samenleving een actieve en vitale gemeenschap. "Velen in onze gemeenschap zetten zich, vaak jarenlang en min of meer belangeloos in voor anderen." De eremedaille drukt de waardering daarvoor uit. "Die waardering geldt natuurlijk al die betrokken en actieve inwoners". De burgemeester kan tijdens de nieuwjaarsreceptie echter maar aan één persoon de penning overhandigen. De commissie eremedaille bestaat uit vertegenwoordigers van de tien woonkernen van de gemeente. Zij kozen uit de zeven vrijwilligers de twee genomineerden en de uiteindelijke winnaar. De namen van de vrijwilligers konden bij de commissie worden voorgedragen door alle bewoners.

Verzamelaar van verleden en vastlegger van het heden
Leo van der Linde was opgevallen door het verzamelen van oude films, dia's en foto's van het dagelijks leven van vroeger. "Hij is geen gewone verzamelaar. Langdurig en vasthoudend zoekt hij naar het verleden in beelden en stelt die beschikbaar aan de gemeenschap", zei de burgemeester. Ook met het vastleggen van gebeurtenissen in het heden zorgt Van der Linde voor een rijk archief, waar volgende generaties kennis van kunnen nemen. "Dit alles doet de heer Van der Linde niet beroepsmatig, maar als liefhebber en als man die van het leven in deze gemeenschap houdt en dat leven wil delen met anderen."

Vooral doorgaan
Jan Veldhuis zet zich al jaren in voor de Heurnse en Dinxperlose gemeenschap. "Als technisch onderhoudsman bij Dr. Jenny in Dinxperlo, groeide hij uit tot vraagbaak en hulp op allerlei gebied. Als voorzitter van Vrienden van Careaz Dr Jenny heeft hij zich ingezet voor de Electrocar, ook voor wat betreft de planning van chauffeurs", vertelde de burgemeester. Daardoor kregen vele ouderen extra vervoersmogelijkheden. Stapelkamp somde nog veel meer activiteiten op, waarmee Veldhuis zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. In zijn dankwoord toonde Veldhuis zich bescheiden. Tenslotte deed hij al het vrijwilligerswerk niet alleen. "Wij mij dit heeft aangedaan weet ik niet, maar bedankt voor het vertrouwen. Het had zeker niet gehoeven." Hij noemde het ook nog de kroon op het werk voor Dinxperlo en de Heurne. "Gewoon doen en d'ran. Ga vooral zo door", zei hij tegen alle vrijwilligers. Veldhuis vond ook dat zijn vrouw een eremedaille had verdiend. "Misschien heb je er nog één, Anton?"

Meer berichten