Columns

Vanaf een bankje

Vanaf een bankje

Aan de Boven-Slinge

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Bankjes worden niet alleen door de gemeente, of in het verleden door het recreatieschap, geplaatst. Zo nu en dan worden er bankjes aangeboden door verenigingen en organisaties. Een jubileum kun je in eigen kring vieren, maar om het langer in de herinnering te houden kun je ook een boom of bankje aan de gemeenschap aanbieden. Dat is gebeurd bij de Boven-Slinge midden in Aalten, waar op initiatief van Aaltens Belang in 1923 een bankje werd geplaatst. De verenging bestond toen 25 jaar.

Bankje is overigens niet het goede woord. Het is een bank, waarop vele mensen naast elkaar kunnen zitten. Er bestaat een foto van de opening, waarop tien heren van Aaltens Belang in het zwart gekleed en met hoge hoeden op naast elkaar op de bank zitten. De bank is nabij de brug in de Polstraat te vinden langs een paadje dat even verderop via een bruggetje richting de Hofstraat loopt. Veel Aaltenaren zullen er geweest zijn, maar ik kwam er nog nooit langs. Terwijl ik op de bank zit hoor ik de geluiden van enthousiast spelende kinderen, want achter me ligt de openbare basisschool de Slinger. Van de Slingerbeek, zoals de Boven-Slinge vaak wordt genoemd, is voor me niet veel te zien. Daarvoor moet ik opstaan.

Toen de bank hier werd geplaatst slingerde de beek hier nog wel enigszins. Voor en achter me was in 1923 geen bebouwing te zien. Wel in de verte. De bank werd geplaatst aan de rand van de bebouwde kom. Voor me zou ik weilanden hebben gezien en achter me bouwland. De bank is tegenwoordig een gemeentelijk monument. Imposant is die zeker, maar ook wel pompeus. De bank is ontworpen door een gerenommeerde architect, J.J. Post. Hij is vooral bekend van woningen die hij in Aalten en Winterswijk ontwierp, die gekenmerkt werden dor Jugendstilmotieven. Dergelijke verfijning is in dit bouwwerk aan de beek niet aan te treffen.

Dat de Boven-Slinge hier niet meer kronkelt, begrijp ik wel. Er staat veel bebouwing om heen. In sommige gemeenten was dat reden om een beek maar meteen helemaal ondergronds te laten lopen door een dorp. Dat is in Aalten gelukkig niet gebeurd, maar die betonklinkers die nu de bedding van de beek vastleggen zijn niet fraai om te zien. Enkele jaren geleden is er aan gewerkt om de beek in de bebouwde kom een natuurlijker aanzien te geven. Natuurlijk kun je de Boven-Slinge hier niet bochtiger maken, maar die klinkers hadden er wel uitgekund. De angst voor aantasting van de oevers hoeft bij zo'n rechte goot niet groot te zijn.

Aaltens Belang werd na een verjaardagspartijtje in 1898 opgericht, omdat er in het "oude Aalten" veel misstanden waren. De verenging pleitte allereerst voor een betere verbinding met Bocholt. Het aantal bestuursleden was dertien, omdat de gemeenteraad van Aalten toen ook dertien leden had. "Waarom zou Aaltens Belang het dan met minder moeten doen?" Het staat in een krantenbericht dat naar aanleiding van de plaatsing van de bank werd geschreven. Daaruit blijkt dat de vereniging zich bezig hield met betere treinverbindingen, goede voorlichting, urinoirs op de Markt en op de hoeken van het dorp, verbetering van het postwezen en woningverbetering. Later werd Aaltens Belang een voorloper van de VVV, waarin de vereniging later in is opgegaan. Bij de onthulling van de bank waren burgemeester en wethouders niet aanwezig, hoewel ze wel waren uitgenodigd. De gemeente heeft de bank ook nooit officieel aanvaard, maar de bank een aantal jaren geleden wel opgeknapt.

Meer berichten