Guido Uland bracht zes stellingen ter discussie. Foto: Lydia ter Welle
Guido Uland bracht zes stellingen ter discussie. Foto: Lydia ter Welle (Foto: )

Locatie voor supermarkten blijft gesprek over centrumvisie domineren

DINXPERLO - Ruim veertig belangstellenden kwamen donderdagavond naar de bijeenkomst van de Progressieve Partij over de centrumvisie voor Dinxperlo. De partij heeft een concept-rapport klaar liggen, waarin allerlei zaken zijn opgetekend die genoemd werden tijdens gesprekken met inwoners en ondernemers in Dinxperlo. Aan het rapport worden nog zaken toegevoegd die tijdens deze bijeenkomst naar voren komen.

Door Lydia ter Welle

Guido Uland, fractievoorzitter van de PP in de gemeenteraad heette iedereen welkom en stelde zijn mede-fractieleden Esther Diepenbroek en Bert Weevers voor, alsmede de vier leden van het forum. Dat bestond uit Wendy Plucker en Jeannette Hallen, inwoners van Dinxperlo, Henk Jan Freriks, ook Dinxperloër en marktmanager van de weekmarkt in Dinxperlo, en Bernd Jan Klein Entink, ondernemer in Aalten en Dinxperlo en lid van Iodus. "Van belang is te weten, dat de gemeenteraad vorige week een motie heeft aangenomen, die er toe leidt dat er eerst een centrumvisie voor Dinxperlo moet komen, voor er beslissingen worden genomen over de supermarktlocaties. Daarom gaan we binnenkort ons rapport aan de gemeenteraad aanbieden, waarin we vastleggen wat wij hebben vernomen daarover van Dinxperloërs. We hebben zes stellingen, die we straks stuk voor stuk voorleggen aan ons forum. Zij kunnen dan als eerste reageren, waarna u vanuit de zaal ook uw vragen en opmerkingen naar voren kunt brengen. Maar eerst wil ik het woord geven aan Gerrit Sluiskes, die vanuit Iodus is gevraagd om als deskundige op het gebied winkelcentra kort iets te vertellen over waaraan een visie op zo'n winkelcentrum moet voldoen."

Sluiskes vertelde dat hij tot zijn pensionering, tien jaar geleden, vanuit zijn werk voor MKB Nederland door heel Nederland winkelcentra heeft doorgelicht. "Panden met karakter, vaak in gebruik bij detailhandel, zijn de drager van een centrum. Die nieuwe 'vierkante dozen' die je nu soms ziet, voldoen niet voor een levendig centrum. Zo'n centrum moet karakter hebben, met winkels, horeca én met groen. Ondernemers moeten samen met de consument werken aan het in stand houden van een levendig centrum. De overheid heeft - vanwege het veranderend koopgedrag van consumenten - beleid ontwikkeld om winkelcentra te versterken en compacter te maken. Daarvoor moet je - vooral in de aanloopstraten - meters winkeloppervlak uit de markt nemen, en eventueel winkels daarvandaan naar het centrum verplaatsen. Dinxperlo heeft in mijn ogen sterke punten, maar ook zwakke. En één van die zwakke punten is in mijn ogen dat de supermarkten te ver uit het centrum liggen. Het rapport van MKB Reva pleit dus voor locatie de Wegwijzer voor een supermarkt."

In de discussie die volgde op de stellingen werd opgemerkt, dat een nieuwe supermarkt naar alle waarschijnlijkheid veel weg zal hebben van zo'n ongewenste 'vierkante doos'. Marktmanager Freriks, die behalve Dinxperlo ook de markt in Winterswijk onder zijn hoede heeft, merkte op dat in Winterswijk de supermarkten allemaal juist buiten het kernwinkelcentrum zijn gevestigd. Het feit dat de beslissing over de locatiekeuze voor de supermarkten pas na het vaststellen van de visie gebeurt, was voor de meeste aanwezigen een logische keuze.

Ondanks het feit dat Uland elke keer weer hamerde op het feit dat het niet alleen over de plek voor de supermarkten moest gaan, kwam de discussie toch telkens weer daarop terecht. De forumleden waren het eens over het feit dat er wel tempo moet worden gemaakt met de centrumvisie, maar dat tegelijk alles wel goed moet worden overwogen. Het voorstel van Bernd Jan Klein Entink om - net als dat in Aalten gebeurde - gesprekken te voeren over de centrumvisie met diverse groepen uit Dinxperlo werd met instemming begroet. Met ondernemers, maar ook met burgers, met jongeren, met ouderen, met mensen met een handicap, horeca, sportverenigingen, kortom: met allerlei groepen uit de samenleving. De aanwezigen waren het er over eens dat alle facetten aan de orde moeten komen in de centrumvisie. Daarbij noemde men onder meer recreatie, parkeren, horeca, winkels, evenementen, cultuur, Duitse bezoekers, de markt, ontmoeting en verkeer. Bovendien was men het erover eens dat zo'n visie breed gedragen moet worden, en dat de visie realistische schetsen moet bevatten, waarin het algemeen belang wordt vervlochten. Dat betekent ook dat groen en milieu mee moeten spelen in de visie.

Guido Uland hield de aanwezigen voor, dat de inbreng voor een centrumvisie van Dinxperlo en de Dinxperloërs moet komen. "Laat je horen, vertel wat je belangrijk vindt, en bedenk wat goed is voor Dinxperlo. Maar wees je er ook van bewust dat het onmogelijk is om iedereen zijn zin te geven. Zorg wel dat je het over de belangrijke dingen eens bent."

Als alles volgens plan verloopt, wordt het definitieve rapport in de raadsvergadering van december aan de raad en het college aangeboden. Hoe het traject om te komen tot een centrumvisie dan verder gaat, moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad.

Meer berichten