Foto:

Lezers schrijven | Wist u dat ...

Wist u dat...

Op donderdag 28 januari van dit jaar, verwoestte een storm enkele graven op begraafplaats Berkenhove in Aalten. Een eikenmoerasboom was midden op het graf van mijn man terecht gekomen. De grond en de boom zijn van de gemeente, maar het graf is van ons zelf.

We werden hier niet over geïnformeerd. Door vrienden kwam ik te weten dat er drie graven vernield waren. Het was onderhand zaterdagavond. Zondag wilden we foto's maken van deze vernieling, toen bleek er al veel van de boom (welke zwart was van binnen) opgeruimd. De stam lag nog op het graf. Ik heb zelf de eigenaren van de andere graven op de hoogte gebracht.
Op maandagmorgen stond ik bij mijn verzekering. Die verwees mij naar de gemeente omdat het niet onder de stormverzekering viel, alleen als er een aparte verzekering voor het graf was afgesloten. Een premie van 30 euro per jaar met een looptijd van tien jaar. Dat wist ik niet!!!

De gemeente eerst mondeling en daarna schriftelijk aansprakelijk gesteld. Zou minstens tien weken duren voor uitsluitsel hierover, het werden er bijna veertien. Negatief antwoord: het was een calamiteit dus de gemeente was niet aansprakelijk. Toen rechtsbijstand ingeschakeld. Ze bekeken het en waren bang dat het tegen zo'n groot orgaan als de gemeente lang rechten zou worden. De kosten van reparatie van het graf zouden minimaal 3000 euro bedragen.

Het verdere verloop verdient geen schoonheidsprijs door alle bedrijven waar ik mee van doen kreeg. Maar bovenaan mijn lijst prijkt de Gemeente Aalten. Geen plan van aanpak, wel mondelinge toezeggingen, maar daarna negatieve berichten, schriftelijke afzeggingen.
Doordat er nog veel van die bomen staan, besloten we voor de toekomst te kiezen. Ik dacht dat de storm was gaan liggen, maar toen begon deel twee. Na heel wat gedoe om daarvoor toestemming te krijgen is mijn man gecremeerd. De kosten daarvan zijn ongeveer even veel als de reparatie van het graf zou kosten, maar nu weten we wel zeker dat er geen boom meer op kan vallen.

Om een lang verhaal kort te maken, via dit schrijven wil ik iedereen informeren over wat hen te wachten kan staan als er weer een storm komt!


L. Elschot- Scholten, Dinxperlo

Meer berichten