Locatie De Wegwijzer. Foto: Frank Vinkenvleugel
Locatie De Wegwijzer. Foto: Frank Vinkenvleugel

Voorlopig geen supermarkt op locatie de Wegwijzer

Eerst centrumvisie Dinxperlo opstellen, daarna keuze locatie supermarkt

Door Bernhard Bernhard Harfsterkamp

AALTEN/DINXPERLO – Tijdens de vergadering op dinsdag 6 oktober over de programmabegroting 2019 en het uitvoeringsprogramma heeft een meerderheid van de gemeenteraad besloten dat supermarkt Jumbo voorlopig nog niet verplaatst kan worden naar de locatie de Wegwijzer. De VVD, ChristenUnie (CU) en Gemeentebelangen (GB) dienden een amendement in waarin werd voorgesteld eerst de visie voor het centrum van Dinxperlo op te stellen en pas daarna te starten met 'het formele proces om te komen tot verplaatsing van de Jumbo'. De drie partijen kregen steun van de Progressieve Partij (PP) en D66. Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging (HMV) en het CDA stemden tegen. "Deze vertraging zien we niet zitten", zei Raimond Smit (CDA).

Drie jaar geleden nog meerderheid voor supermarktenvisie
Met dit besluit komt de locatie van de Metaalgaasweveverij (MGW) weer in beeld. In 2014 was het nog de bedoeling daar de Jumbo en de Aldi naar toe te verplaatsen. Regionale afspraken veranderden dit echter. Het uitgangspunt werd om in de Achterhoek de kernwinkelgebieden compacter te maken. Ook werd uitgesproken dat supermarkten in of bij het winkelcentrum van cruciaal belang zijn voor de andere winkels. Dit leidde in juli 2015 tot de supermarktenvisie voor Dinxperlo die door een meerderheid van de gemeenteraad werd aangenomen. De VVD en Gemeentebelangen stemden toen tegen. Zij wilden het MGW-terrein wel als een mogelijke locatie blijven zien. Ruim drie jaar meldde wethouder Ted Kok (CDA) dat de contracten voor de locatie de Wegwijzer klaar lagen om getekend te worden. "Maar we hebben vanmorgen in de B en W-vergadering nog geen besluit genomen vanwege het amendement."

'MGW-locatie is een ongewenste en onhaalbare locatie'
Wethouder Kok benadrukte voor de stemming over het amendement dat supermarkten in of dichtbij het winkelcentrum voor Dinxperlo nog steeds de beste keuze is. "Dit amendement gaat alleen maar vertragen en kost geld. Dan zullen we in deze raadsperiode nog geen nieuwe supermarkt hebben in Dinxperlo." Voor het opstellen van de centrumvisie is volgens de wethouder minstens twee jaar nodig. De reden daarvoor is dat er ruimte moet zijn om over alle aspecten, zoals parkeren, horeca, groen, winkels en verkeersafwikkeling, uitgebreid te praten met alle belanghebbenden. "Daarna kan dan pas het supermarktverhaal komen." Kok zei ook dat de MGW-locatie een onhaalbare en onwenselijke locatie is voor supermarkten. "Het amendement gaat in tegen regionale afspraken en tegen de regionale detailhandelsvisie." Ook staat het provinciaal beleid het niet toe. Hij waarschuwde ervoor om bij het opstellen van de centrumvisie niet het verkeerde beeld te geven.

Mooie taak voor wethouder
Gerbert Navis (VVD) was het niet met de wethouder eens. Hij wees er op dat de provincie het beleid zal verruimen en aanpassen en verwees naar Varsseveld, waar ook een supermarkt buiten het centrum was toegestaan. "Dat is niet vergelijkbaar", reageerde Kok. "De locatie daar is onderdeel van het centrum en er was al een voorbehoud voor deze locatie bij het vaststellen van de regionale visie. Het is toen al geaccepteerd als mogelijke afwijking." Alex Walter (GB) vond dat de wethouder niet in termen als onhaalbaar moet denken. "U doet zichzelf tekort. U bent goed in het regelen van dingen." Navis zei dat met de centrumvisie onderzocht zal worden wat nodig is om het winkelcentrum te versterken. "Daar kan nog altijd de locatie de Wegwijzer voor de Jumbo uitkomen." Als dat niet zo is, ligt er voor de wethouder een 'mooie taak om andere afspraken te maken'.

Rekening houden met frustratie in Dinxperlo
Johan Pennings (CU) benadrukte dat nu al verder gaan met de supermarkten en er niet meer over te praten bij de nieuwe centrumvisie onverstandig is. Ook hem was de laatste tijd gebleken dat de frustratie in Dinxperlo over het proces tot nu toe groot was. "Daar moeten we rekening mee houden. We moeten niet het verwijt krijgen van Dinxperlo dat 'ze maar wat doen'." Hij vond dat de nieuwe centrumvisie ook een betere onderbouwing kan geven. Hoewel het CDA aangaf de supermarkten buiten de centrumvisie te willen houden, zei Raimond Smit ook dat die visie mogelijk tot andere opvattingen over de locatie van de supermarkten zou kunnen leiden. "Wij steken onze koppen niet in het zand." Na de stemming over het amendement was het slotwoord voor wethouder Kok. "De Metaalgaasweverij is een prachtige locatie voor de Aldi. Maar dan hebben we in de toekomst nog wel wat uit te leggen, want het centrum is dan naar de gallemiezen gegaan."

Meer berichten