Columns

Vanaf een bankje

Vanaf een bankje

Bij de Slingeplas

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Het was de bedoeling om een bankje op te zoeken met een meer westelijke ligging in de gemeente Aalten. De omstandigheden zaten echter niet mee. Het regent al een tijd weinig, maar ik ben er goed in om in de enige bui van een dag terecht te komen. Dan maar wat minder ver weg, dacht ik. Ik wist dat bij de Slingeplas bankjes staan.

Het zijn niet de mooiste bankjes die rondom de recreatieplas staan. Dat wordt veroorzaakt door de kleur die ik als "lelijk" groen zou willen aanduiden. Het is in ieder geval een groenvariant die niet meteen uitnodigt om op te gaan zitten, die zelfs afschrikt. Ik begrijp dat niet goed, want er zijn minstens vijftig tinten groen, waarvan er vele aantrekkelijker zijn. Als ik vanaf het bankje om me heen kijk zie ik al meteen tien tinten, die het bankje aantrekkelijker zouden maken.

Het felle groen is een keuze van de eigenaar van de Slingeplas, Leisure Lands. Ook op de andere recreatieplassen die in het bezit zijn van dit bedrijf zijn de bankjes lelijk groen. Het past wel een beetje bij hun imago, want bij de recreatieplassen die ik ken, 't Hilgelo in Meddo en de Slingeplas bij Bredevoort, is er weinig waardering voor de natuurwaarden die zo'n plas ook heeft. Leisure Lands vindt natuur lelijk groen en niet passen bij de recreatie waarmee geld verdiend moet worden. Te veel natuur moet er dan niet bij zo'n plas zijn.

Mijn voornemen was om het niet al te veel over de plannen voor de Slingeplas te hebben. Daarover is dit jaar al genoeg gezegd. Het ontwerp bestemmingsplan met te veel recreatiemogelijkheden is al teruggetrokken. Ik neem aan dat er een nieuw plan komt, waarin natuur en recreatie meer in evenwicht zijn. Laten we echter niet vergeten dat deze plas een relatief nieuw landschapselement is. Nog niet zo heel lang geleden lagen hier akkers en weilanden. Daarna werd er zand afgegraven, waardoor de plas geleidelijk aan groter werd. Waar waterplassen ontstaan verschijnen watervogels en als er rietkragen en moerasplanten groeien duiken de moerasvogels op.

Voor mij is dat de reden om met enige regelmaat bij de Slingeplas te gaan kijken. Een aantal water- en moerasvogels zijn er het hele jaar te zien, maar in de vogeltrektijd kun je hier weer andere vogels aan treffen. Voor hen is zo'n plas een prettige rustplek tijdens hun reis naar het zuiden. Als het echt winter is kunnen er ook nog weer bijzondere wintergasten opduiken. Daarom kun je bijna elke week andere vogels zien in en bij de Slingeplas. Voor vogelliefhebbers is het daarom een geliefde plek. Wie dat wil volgen kan op waarneming.nl kijken en zoeken naar Bredevoort-Slingeplas. De vogelaars van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek melden daarop bijna elke dag hun vogelwaarnemingen.

Terwijl ik op het bankje zit zie ik op het water vooral meerkoeten en verschillende eendensoorten waaronder de kuifeenden. Die zijn ook voor mij gemakkelijk te herkennen, omdat ze echt een kuifje hebben, al zou je het ook een "haarlok" kunnen noemen maar dan van veren. Ook zie ik aalscholvers. In de lucht hoor ik kolganzen en grauwe ganzen. Een opvallende verschijning van de laatste dagen is de brilduiker. Nee, die zag ik niet zelf. Dick Kuiperij meldde mij dat hij die daar had gezien op de dag dat ik er op het bankje zat. Brilduikers broeden hier en daar in de nabijheid van de kust. Op de Slingeplas zal het een gast uit noordelijke broedgebieden zijn. Als de winter niet al te streng is kunnen ze tot februari hier blijven hangen.

Meer berichten