Foto:
Columns

Randbericht | Waterplan

Waterplan

De grote en langdurige warmte en droogte ligt alweer enige tijd achter ons. Het enorme vochttekort dat in de zomermaanden is ontstaan is nog lang niet aangevuld. Elke keer als ik naar Aalten fiets zie ik dat door de Boven-Slinge in Miste wel water stroomt, maar als ik dan bij Bredevoort kom staat de beek nog steeds droog. De bedding groen gekleurd, want er willen wel allerlei planten groeien. Misschien verschijnt er binnenkort een grasmaaier om die bedding te kortwieken.

Het is zorgwekkend dat het zo lang duurt voordat die beek weer vol staat met water. Voor Schaarsbeek en Keizersbeek ziet het er beter uit, maar allerlei kleine stroompjes, poelen en plassen staan ook nog nagenoeg droog. Het is een zomer geweest die veel inzicht heeft kunnen geven in de waterhuishouding. Nooit kon beter in kaart gebracht worden waar kwel, water uit de ondergrond, opwelt. Nooit kon beter in beeld gebracht worden waar watervoorraden te gering zijn. Helaas vrees ik dat het wel opgemerkt is maar niet opgetekend.

Dat optekenen kan alsnog, omdat er nog steeds veel droog staat. Als waterschap of gemeente mij een opdracht geeft, ben ik graag bereid de komende weken nogmaals door de gemeente Aalten heen te fietsen. Het kleinste stroompje zal me niet ontgaan. Met al die verzamelde gegevens moet daarna wat worden gedaan. Het is tijd voor een waterplan. Er zullen vaker hete en droge zomers komen. Het zou goed zijn als er dan voldoende water in het gebied beschikbaar is. In eerste instantie voor de landbouw, want onze voedselproductie moet op peil blijven. Maar de natte natuur is ook wat waard.

Daarbij kijk ik uiteraard een beetje naar de Slingeplas. Die is deze zomer niet drooggevallen. Verre van dat. Naast die plas liggen weilanden die als er in de winter teveel water door de Boven-Slinge stroomt onder mogen lopen om te voorkomen dat al dat nuttige water te snel richting de Oude IJssel gaat. Dat water zakt daar in de bodem en zal deels in de Slingeplas terecht komen. Zouden we dat in tijden van droogte niet kunnen omdraaien? Laat water uit de plas in de beek lopen, zodat die watervoerend blijft. Wellicht zal er dan minder verkoelend water voor de recreant zijn, maar iedereen moet een bijdrage leveren. Minder zwemmen, meer natuur.

Kern van mijn waterplan zal zijn dat er meer water in het landschap wordt opgespaard. De beleidsmakers noemen dat het "vergroten van het bufferend vermogen". Hoe doe je dat? Eigenlijk is dat heel simpel. Zorg dat in tijden van veel water dat niet in een flits door het gebied heen stroomt. Vang het op, verzamel het, buffer het. Langs alle beken leidt je overtollig water naar waterbuffers. Overtollig regenwater kun je ook opvangen in plassen. Graaf er daar veel meer van en zorg dat ze diep genoeg zijn. Dek de bodem af met een klei- of leemlaag, zodat het niet in de ondergrond verdwijnt. Het waterplan Aalten betekent vooral veel graven. Goed voor de werkgelegenheid, goed voor de brandweer, want zo is er meer bluswater, en goed voor de natuur. En als je nog eens met Japanse duizendknoop vervuilde grond kwijt wilt, die kun je prima kwijt in zo'n diep watergat.

Meer berichten