Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Tonnie Stoltenborg
Foto: collectie Leo van der Linde, met dank aan Tonnie Stoltenborg

Oplossing zoekplaatje

AALTEN - Een oude foto, bijna honderd jaar oud van café te Linde en bottelarij te Linde in Aalten. Dit café was gevestigd aan de Dijkstraat, Aalten.

J.L. te Linde schrijft: "het oudste document dat ik zo snel heb kunnen vinden is van 1916 en gaat over een vergunning. Veel stukken zijn verloren gegaan tijdens het bombardement in de Dijkstraat tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bottelarij was in de kelder. De zusters Siene, Jo en Liena te Linde moesten vroeger de beugelflessen voor het bier wassen en vullen en dat was geen pretje, zeker niet in de winter.
F.G. te Linde ('Radio te Linde') heeft na de oorlog jarenlang gevochten met de verantwoordelijke instantie over de schadevergoeding."

Wim Hengeveld vond in zijn archief een publicatie van 28 januari 1927. Hierin staat: "Dezer dagen vergaderde de Geitenfokvereniging Aalten-Bredevoort in het café te Linde. De notulen werden onveranderd vastgesteld. De bescheiden van de penningmeester werden nagezien door H. Deunk en F. Leerink en in orde bevonden. Aan de beurt van aftreden waren de bestuursleden D. Hakstege en H.
Rensink. Gekozen werden H. Deunk en H. Rensink. D. Hakstege wilde niet meer in aanmerking komen. Contributie, dekgeld, dekkaartenverkoop en bodenloon blijven onveranderd." Uit een ander verslag blijkt dat er op 9 januari 1931 een Geërfdendag plaatsvond van het Waterschap van de Oude IJssel, afdeling Slinge Beken. Hierin lezen we: "De voorzitter de heer J. te Gussinklo opende de vergadering en wenst de Geërfden een gelukkig Nieuwjaar. Hij hoopt dat er in 1931 veel tot stand zal komen. De notulen werden onveranderd goedgekeurd".

Meer berichten