Van links naar rechts Sandra, Sonja en Hendrien bij het bord dat herinnert aan de schenking van het echtpaar Beele. Foto: Lydia ter Welle
Van links naar rechts Sandra, Sonja en Hendrien bij het bord dat herinnert aan de schenking van het echtpaar Beele. Foto: Lydia ter Welle

Kulturhus Lintelo op weg naar gezonde toekomst

LINTELO – In juni werd gevierd dat het Kulturhus Lintelo tien jaar bestond. Ook werd in de aanloop naar dat jubileum bekend dat Hans en Agaath Beele met een flinke financiële injectie de zorgen van het bestuur  van Stichting Kulturhus Lintelo behoorlijk verminderden. Tijd om in een gesprek met twee bestuursleden om te horen hoe men de toekomst ziet en wat de plannen zijn.

Door Lydia ter Welle

Het Kulturhus Lintelo was één van de eerste in deze regio en werd tien jaar geleden geopend door Koningin Maxima, toen nog prinses. Sindsdien is het een verbindende factor in de kern Lintelo. Een plek waar heel veel clubs en activiteiten een onderkomen vinden. Allemaal gerund door vrijwilligers, en een plek waar men elkaar ontmoet, en waar men samen de schouders eronder zet om ook in de toekomst een gezond Kulturhus te hebben.

Op het terras van het Grand Café schuiven voorzitter Hendrien Vriezen, secretaris Sandra ter Horst en beheerder Sonja Rietveld aan. Daaruit blijkt meteen een stukje van de nieuwe weg die het Kulturhus Lintelo inslaat: het aanstellen van Sonja Rietveld als beheerder van het Kulturhus en uitbater van de horeca-activiteiten.
Sandra ter Horst legt uit: "Dankzij de gulle gift van het echtpaar Beele zijn we nu eigenaar van het Kulturhus. Dat betekent veel minder jaarlijkse lasten. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen dat we gezond blijven. We zijn nu eigenlijk aan het 'stabiliseren': een 'gewoon' activiteitenseizoen draaien, en kijken wat nu op jaarbasis onze kosten zijn. En kijken wat onze inkomsten moeten zijn om te zorgen dat we kunnen reserveren voor (groot) onderhoud en andere zaken die nu of in de toekomst nodig zijn. Om op die manier gezond te zijn én te blijven."

Hendrien Vriezen vult aan: "We kunnen een beroep doen op heel veel vrijwilligers die mede helpen het Kulturhus te dragen. Daarnaast  is de stap om Sonja Rietveld aan te stellen als beheerder en uitbater van de horeca-activiteiten een bewuste. Sonja huurt het horecadeel van ons, en wij krijgen als stichting een deel van de opbrengst van de commerciële activiteiten die zij ontplooit in de horeca van het Kulturhus..We kijken uit naar deze samenwerking met Sonja. Ze brengt veel ervaring en goede ideeën mee "

Sonja Rietveld legt uit, dat ze veel meer bekendheid wil geven aan de horeca-activiteiten van het Kulturhus. "We, dat zijn mijn partner, chefkok Ype Banda, en ik, bieden in het Grand Café en in de zalen van het Kulturhus ook mogelijkheden voor feestjes en partijen. We doen ook catering, en het Grand Café biedt ook daghoreca, er is een à la carte-kaart en er zijn mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten of workshops van bedrijven."

Daarmee is het Kulturhus met zijn Grand Café dus veel meer dan alleen een soort buurthuis voor de activiteiten van de Lintelose verenigingen en van de activiteitencommissie van de Stichting Kulturhus Lintelo. De accommodatie kan ook worden ingezet voor allerlei activiteiten voor en door  mensen van buiten Lintelo.

Een nieuwe loot aan de stam van activiteiten in het Kulturhus wordt gevormd door het theaterprogramma voor komende herfst en winter. "Zo doen we van alles om van ons Kulturhus een bruisende en levendige plek in Lintelo te maken. Waar van alles gebeurt, en waarbij de stichting Kulturhus Lintelo ook profiteert van de goed draaiende horeca. Het mes snijdt zo aan twee kanten", besluiten de drie dames.

Meer informatie over de activiteiten in het Kulturhus Lintelo is te vinden op de website.


www.kulturhuslintelo.nl

Meer berichten