Pim te Bokkel en Hans Mellendijk lezen de twee versies van Wasknijper voor. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Pim te Bokkel en Hans Mellendijk lezen de twee versies van Wasknijper voor. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Dichtbundel aangeboden en verborgen

AALTEN – Sinds zondagmiddag 8 juli is er in de ondergrondse gewelven van het Walfort een blikken trommel verborgen met bijzondere inhoud. Het bevat de dichtbundel 'De Achterhoekse verzen' van Pim te Bokkel en nog enkele verrassingen. Over honderd jaar of tweehonderd jaar zal een toekomstige bewoner van het Walfort, misschien wel een achterachterkleinkind van Te Bokkel, de rechthoekige trommel toevallig vinden en zich afvragen wat er inzit. Hij of zij zal dan een bijzondere dichtbundel aantreffen, waarvan het eerste exemplaar is overhandigd aan de ouders van de dichter.

Door Bernhard Harfsterkamp

Pim te Bokkel debuteerde in 2007 met de dichtbundel 'Wie trekt de regen aan'. Daarna verschenen nog twee dichtbundels van hem. Hij groeide op bij het Walfort, aan de rand van Aalten. Zijn jeugd inspireerde hem ook tot enkele gedichten, die als 'Achterhoeks' zijn te bestempelen. Te Bokkel vroeg Hans Mellendijk twaalf van deze gedichten te vertalen in de Achterhoekse streektaal. Acht zijn er afkomstig uit zijn dichtbundels. Twee heeft hij er speciaal voor deze uitgave geschreven. Twee zijn er bij andere gelegenheden verschenen. Mellendijk, zelf bekend als streektaaldichter en stimulator van lokale cultuur, komt uit Varsseveld en heeft zijn best gedaan om de juiste Aaltense dialectwoorden voor zijn vertalingen te gebruiken. Dat is 'op enkele uitzonderingen na' gelukt. Het belangrijkste is echter dat met deze Achterhoekse verzen ook weer de streektaal onder de aandacht wordt gebracht. Vormgever en kunstenaar Bert Scheuter zorgde voor vijf Achterhoekse tekeningen bij de gedichten.

Markante plek
Het Walfort, de bijzondere plek waar de dichter opgroeide, was uitgekozen om het eerste exemplaar van 'De Achterhoekse verzen' te presenteren in kleine kring. Het Walfort wordt voor het eerst genoemd aan het begin van de vijftiende eeuw. Er lag een kasteel dat tot in de negentiende eeuw bewoond werd door adellijke families. Van het oorspronkelijke bouwwerk is niet veel meer over. Het is tussendoor ook afgebrand. Restanten ervan zijn er echter nog wel, zoals de kelders. Het blijft een plek waar de geschiedenis voelbaar is. Aanwezig bij de presentatie waren Te Bokkel en zijn familie, Mellendijk en Scheuter en uitgever Hans de Beukelaer. De dichtbundel is de eerste uitgave in een nieuwe reeks van uitgeverij Fagus, de Achterhoek 350-reeks. Dit jaar wordt herdacht dat Willem Sluiter 350 jaar geleden voor het eerst de Achterhoek noemde in de dichtregels 'Waer iemand duisent vreugden soek, mijn vreugt is in dees achter-hoek'. Het is een mooie aanleiding om extra aandacht te geven aan Achterhoekse gedichten.

Trommel met dichtbundel en meer
In de blikken trommel werd aan de dichtbundel een kaartje toegevoegd, waarop alle aanwezigen hun naam hadden geschreven. Een broer van Pim te Bokkel tekende op een zelfde kaartje ook nog een portretje van die aanwezigen. Dat werd eveneens toegevoegd. Nadat de dichter het eerste exemplaar aan zijn ouders had overhandigd werd de trommel naar de kelder gebracht, maar wel via een kleine omweg, want de vader van Pim te Bokkel vertelde graag en enthousiast over het Walfort en omgeving. Even voordat de trommel in een kist werd gestopt las Te Bokkel het gedicht 'Wasknijper' voor, waarna Mellendijk volgde met de vertaling in de streektaal.

Wasknijper
Wat beklijft?
Vraag het de wasknijper
die met een stalen oog
een lijn vastbijt

Wat blijft
als straks de herfst aantrekt?

Wat is het dan
een veer om dat gespannen hout
dat krampachtig nog wat
was vasthoudt

Wasknieper
Wat beklif
Vraog 't d'n wasknieper
den met 'n stalen oge
ne liene vastbit

Wat blif
as straks de harfst antrök

Wat is 't dan
'n vere um dit gespannen holt
Dat amechtig nog wat
was vasthöld

De Achterhoekse verzen zijn te koop voor 12,50 euro bij de plaatselijke boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij Fagus in IJzerlo (info@fagus-uitgeverij.nl).

Meer berichten