In de educatieruimte in de bijenstal kunnen ook groepen worden ontvangen voor lessen over bijen. Foto: PR
In de educatieruimte in de bijenstal kunnen ook groepen worden ontvangen voor lessen over bijen. Foto: PR

Zondag open dag in en om bijenstal bij De Ahof

AALTEN - Aanstaande weekend worden in heel Nederland de Landelijke Open Imkerijdagen gehouden. Ook Nederlandse Bijenvereniging afdeling Aalten doet daar aan mee. Op zondag 15 juli wordt er van 11.00 tot 16.00 uur een open dag gehouden in en om de bijenstal bij kinderboerderij de Ahof.

Het houden van bijen is een fascinerende en nuttige hobby. De imkers van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging afdeling Aalten willen hun prachtige hobby graag met anderen delen en zijn dan ook uitermate blij dat vorig jaar de nieuwe bijenstal bij de kinderboerderij is gerealiseerd. De imkers nodigen geïnteresseerden van harte uit de bijenstal met educatieruimte te bezoeken tijdens de open imkerijdag. In de bijenstal staan vanzelfsprekend een aantal bijenkasten met daarin de bijenvolken. Deze kunnen, onder andere ook van achter een glazen wand, worden geobserveerd. Maar er is ook een educatieruimte ingericht, daarin kan aan bezoekers aan de hand van diverse materialen, posters en filmbeelden uitleg worden gegeven over het imkeren, het leven van de bijen en de nuttige bijdrage die zij leveren aan onze voedselketen. Naast de opendagen die de bijenvereniging organiseert, kunnen er bij de bijenstal, aan bijvoorbeeld schoolklassen, ook lessen worden gegeven. Afgelopen maand werd gedurende drie weken het project 'Imker in de klas' voor verschillende schoolklassen in en om de bijenstal georganiseerd.

Bijen zijn boeiend
Imkers vertellen graag over hun boeiende hobby. Ze leggen ook graag uit hoe belangrijk bijen zijn voor het in stand houden van de natuur. Ze laten u graag zien wat er zoal komt kijken bij het houden van bijen. Ze laten u, als u wilt, een kijkje nemen in een bijenvolk. Daarvoor staat speciaal voor de open dag een observatiekast opgesteld, waar een bijenvolkje achter glas te zien is. Misschien ontdekt de bezoeker de koningin en ziet het verschil tussen de darren, de mannetjes, en de werksters, de vrouwelijke bijen. Hoe komt de honing in een potje terecht? De imker laat het materiaal graag zien en vertelt aan de hand van beelden, hoe het uit de honingraten wordt geslingerd en vervolgens direct te eten is. De imker vertelt waar de was vandaan komt en wat de bijen met het stuifmeel doen dat ze verzamelen.

'Laat u informeren'
Het bezoek is gratis. En er is allerlei informatie beschikbaar over bijen en over hoe de eigen tuin of het balkon bij-vriendelijk kan worden ingericht. Daarmee willen de imkers benadrukken dat de bij een belangrijke plaats inneemt in de biodiversiteit. Alle bijen, ook de honderden solitair levende soorten, maken moeilijke tijden door. Onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Op de Landelijke Open Imkerijdag zal dan ook aandacht worden besteed aan de wilde bijen in Nederland. Met bijenhotels en bloemen kunnen deze interessante en nuttige insecten geholpen worden.
Wanneer bezoekers geïnspireerd zijn door hetgeen ze gehoord hebben over het imkeren en wordt overwogen om een cursus te volgen, kan ook daarover de nodige informatie gegeven worden.

Meer berichten